Stena får permanent tilladelse til hurtigrute

Miljøklagenævnet slækker kravene til rederi

FREDERIKSHAVN:Stena Lines hurtigfærge får permanent tilladelse til at sejle mellem Frederikshavn og Gøteborg. Miljøklagenævnet har netop sat punktum for en sagsbehandling, der begyndte sidst i 90'erne med baggrund i miljøminister Sv. Aukens lov om miljøgodkendelse af hurtigfærger. Miljøklagenævnet lagde i foråret i et udkast til en afgørelse op til en midlertidig godkendelse for to år. Rederiet skulle derefter søge påny. Samtidig ville ankenævnet pålægge Skov- og Naturstyrelsen at gennemføre en undersøgelse, som skulle kortlægge årsagen til de specielle bølgefænomener, der er iagttaget i forbindelse med hurtigfærgen. Men Miljøklagenævnet afstår i den endelige afgørelse fra kravet om ny godkendelse og om en bølgeundersøgelse. Baggrunden for klagenævnets kovending er, at de høje, krappe bølger, som er observeret på kysten syd for Frederikshavn og ved øerne Deget, Hirsholm, Græsholmen og Kølpen synes ophørt. Søfartsstyrelsen dokumenterede i sommeren 2001, at Stenas kaptajner systematisk overtrådt gældende bestemmelser om nedsætte farten til 12 kob før anløb af Frederikshavn Havn. Afsløringen af de maritime fartsyndere resulterede i bøder på 10-15.000 kr. til syv kaptajner og en rekordstor bøde til rederiet på 300.000 kr. De to tilsynsførende med territoriet ved Hirsholmene, Hirsholmenes administrator Kurt Pedersen og politiassistent Knud Erik Hørby, har i sidste fase af miljøgodkendel oplyst, at bølgepåvirkningen af småøerne og kysten er mindsket efter bødesagen. På Kølpen og Hirsholm kan mindre bølger fortsat konstateres i forbindelse med hurtigfærgens ankomst, men de er som en skvulpen i vandkanten og kun i få tilfælde som brækkende bølger med en højde på 20-40 cm, oplyser Kurt Pedersen. Han anfører også, at den nedbrydning af Degets østkyst, som tidligere fandt sted på grund af bølgerne, tilsyneladende er ophørt. Stena Line får i øvrigt opfyldt et ønske om at sejle med 14 knob på det sidste stykke ind til Frederikshavn Havn mod de 12 knob, der oprindelig var lagt op til. Rederiet slipper også for kravet om at registrere data om hastighed og position på ubestemt tid. Sådanne data vil kunne dokumentere nye overtrædelser af sejladsbestemmelserne. Rederiet får dog pligt til at medføre "en sort box" - en voyage recorder, som registrerer sejladsdata. Det er i foråret indført som lovkrav med henblik på dokumentation ved søulykker. Men voyage recorderen skal kun dokumentere data for de seneste 12 timers sejlads. Danmarks Naturfredningsforening har i et høringssvar tilkendegivet, at foreningen finder påbudet om at gemme data i længere tid for vitalt til kontrol af, om rederiet overholder til de miljø- og naturbetingede sejladsbetingelser.