EMNER

Stena Line taber til broerne

Overraskelse og skuffelse er reaktionen fra Stena Line på regeringens beslutning om at nedsætte taksterne på Storebælt. Lavere takster betyder øget konkurrence for færgetrafikken på Kattegat. For Stena Line især om lastbilgods.

- Mængden af gods stiger ikke, blot fordi taksterne sættes ned, men i transportbranchen regnes der benhårdt på alle udgifter for at finde den mest transportøkonomiske rute, siger Bent Kobberup. Nedsættelse af taksterne for personbiler har mindre betydning for Stena Line. Men Bent Kobberup frygter, at konsekvensen bliver lavere afgangsfrekvens for Mols-Liniens færger. Og det vil få negativ virkning for erhvervsudviklingen i Nordjylland. Han fortæller, at lastbiltrafikken mellem Danmark og Sverige øges med tre procent om året. Men væksten i trafikken mellem landene kommer udelukkende Øresundsbroen til gode. Øresundsbroens passeres nu af 20.000 lastbilenheder om måneden. - Vi overfører 14.000. Det samme antal passerede Øresundsbroen for to år siden. Vi har uændret trafikvolumen, men Øresundsbroen tager hele tilvæksten og mere til. Den tendens bliver forstærket med lavere takster på Store Bælt, siger Bent Kobberup, Det er især kampen om godskunder i de syd- og midjtyske område, som bliver skærpet. Han forudser en afsmitning af takstnedsættelsen på Store Bælt. Det vil ramme Stena Lines rute mellem Grenå-Varberg hårdt. Her investerede rederiet sidste år i en stor ombygning af færgen. Bent Kobberup vil ikke udtale sig om risikoen for en lukning af ruten, Han mener, takstreduktionen på Store Bælt aktualiserer behovet for genforhandling af den pris, som Frederikshavn Kommune betalte for statshavnen for fire år siden. En reduktion af havnens gæld kan give mulighed for også at nedsætte de havneafgifter, som rederiet betaler. Havnedirektør Preben Reinholt mener også, at det er helt afgørende, at havnen kan byde på konkurrencedygtige afgifter. Allerede inden beslutningen om lavere broafgift på Storebælt, havde havnen besluttet at kræve indseende i takststruktur og rabatter på Øresund. Med henblik på at skaffe den dokumentation , der skal til for at åbne en genforhandling med trafikministeriet om prisen på Frederikshavn Havn. I aftaleteksten står der, at parterne er enige om at genforhandle overdragelsesvilkårerne 'dersom godstaksterne for passage over Storebælts- og Øresundsforbindelserne inden udgangen af 2005 nedsættes væsentligt, således at de ud fra en helhedsvurdering indebærer en relativt større negativ effekt for godsomsætningen over Frederikshavn Havn'.