Stenaldercentret mangler 226.000 kr.

Politikerne skal i dag tage stilling til, om museet i Ertebølle skal have et ekstra tilskud

ERTEBØLLE:Selv om 9319 gæster besøgte Stenaldercentret Ertebølle sidste år, så var det ikke godt nok. Centret sluttede 2005 med et underskud, og i år ser situationen bestemt ikke bedre ud. Museets bestyrelse har derfor set sig nødsaget til at bede Farsø Kommune om et ekstra tilskud på 226.000 kroner. Politikerne i børne- og kulturudvalget har sagen på dagsordenen i dag, og udvalgets formand, Søren Virenfeldt, tør ikke spå om udfaldet. - Min personlige holdning er, at vi ikke skal lukke kassen i lige før kommunesammenlægningen. Stenaldercentret i Ertebølle trækker mange flere besøgende med de småpenge, det får i tilskud, end Museumscenter Aars, der får et langt større tilskud, siger Søren Virenfeldt. I januar i år bevilgede et flertal i kommunalbestyrelsen et ekstra tilskud på 50.000 kroner til Stenaldercentret, og samtidig gav Sparekassen Farsø et tilsvarende beløb. De i alt 100.000 kroner skulle dække underskuddet i 2005. Men man skønnede lidt forkert, så i virkeligheden er der behov for yderligere 15.000 kroner til at dække sidste års underskud. Dertil kommer altså et skøn over, hvad der kommer til at mangle i år, og hvad der er nødvendigt for at bringe centret ind i 2007. Derfor lyder bestyrelsens ønske til kommunen på 226.000 kroner. - Problemet er, at vi havde budgetteret med, at der kom cirka 2000 flere besøgende i 2005 end de 9319, der rent faktisk kom, siger Jørgen Graversen, chef for børne- og kulturforvaltningen i Farsø Kommune. Besøgstallet i 2005 var lavere end i 2004 til trods for, at centret har gjort meget ud af markedsføringen og har bygget ny legeplads. Og her i 2006 har sæsonen heller ikke været god. De fleste museer landet over har mærket, at vejret var for godt til museumsbesøg. I årene 2003-2005 fik Stenaldercentret økonomisk hjælp fra Arbejdsmarkedets Feriefond, men ikke i år. - Derfor skulle vi helst have kommet ud med et overskud i 2005, siger Jørgen Graversen. Han er spændt på, om politikerne er indstillet på at hjælpe endnu engang. - Man må have en bevidsthed om, at kultur koster penge, og at det er en kommunal opgave at have et kulturliv. Men museerne er et svært område at harmonisere, siger han. Forvaltningschefen vil ikke afvise, at det kan ende med, at et flertal af politikerne denne gang vender tommelfingeren nedad for Stenaldercentret.