Lokalpolitik

Stenberggade bliver ikke blind

} AFSPÆRRING: Stenberggade blive ikke lukket i den ene ende. Det fastslår Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg. Sagen har tidligere været rejst, men sagen er derfor blevet grundigt undersøgt. Det skete i august i fjor. Dengang besluttede teknik- og miljøudvalget skulle undersøge konsekvenserne ved en eventuel lukning af vejen. Brønderslev Hallen og markedsforeningen har fået sagen til udtalelse. Markedsforeningen udtrykker store betænkeligheder, såfremt Stenberggade bliver lukket. En lukning af Stenberggade vil give store gener for afviklingen af trafikken under markedsdagene. Ved lukning af gaden bør der som minimum etableres en vendeplads, dimensioneret til en distributionsbil. Arealet til en vendeplads er ikke til stede i dag, og det nødvendiggør, at der skal købes jord fra to ejendomme. En ekspropriation kan derfor komme på tale. Alternativt vil en vendeplads etableret i den sydlige ende af Stenberggade, ligeledes være til stor gene for markedsforeningen samt adgangsforholdene til stadion og halpladsen. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), siger, at det er specielt af hensyn til markedet, at Stenberggade ikke lukkes. Debat om forsamlingshus' fremtid } FREMTID: Skal Jerslev Forsamlingshus bevares. Det spørgsmål skal debatteres tirsdag aften, når Foreningen Jerslev Forsamlingshus har møde - i forsamlingshuset. Der er indkaldt til en ekstra generalforsamling med emnet om forsamlingshusets bevarelse, og der vil være mulighed for en debat herom. Foreningen Jerslev Forsamlingshus har udsendt en opfordring til alle husstande, ligesom der opfordres til at tegne medlemsskab og indbetale et frivilligt beløb til forbedringer i huset. Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening, Pensionistforeningen for Jerslev og Omegn samt ungdomsklubben i Jerslev støtter bevarelsen af forsamlingshuset. Bestyrelsen håber, at mange møder op for at deltage i debatten.

Forsiden