Stenbjerg er en udfordring

Vanskelighederne ved at opføre et nationalparkcenter bag landingspladsen i Stenbjerg er åbenlyse - men nationalparkens bestyrelse vil udfordre problemerne.

Natur 13. februar 2011 20:30

- Bestyrelsen ser fortsat helst, at vi går den vej. Også efter vi har været omkring de mange vanskeligheder, der tegner sig ved valget af arealerne bag Stenbjerg Landingsplads som stedet, hvor et nyt nationalparkcenter skal opføres. Der er mange lamper, som lyser i skingre farver, men vi vælger at udfordre problemerne. Det siger Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for nationalpark Thy efter bestyrelsen på sit seneste møde besluttede at arbejde videre med Stenbjerg som stedet, hvor et kommende nationalparkcenter skal bygges. Siden Ejner Frøkjær i december sidste år meldte ud, at bestyrelsen havde valgt arealerne bag landingspladsen som stedet, hvor nationalparkcentret skal ligge, har beslutningen været genstand for voldsom debat. Både for og imod. En kreds af lokale foreninger fra Stenbjerg støtter ønsket, mens andre, både i og udenfor lokalområdet, på det kraftigste tager afstand fra ideen. Blandt andet med henvisning til, at de valgte arealer er omfattet af en lang række bestemmelser, der stort set gør det umuligt at anvende området til andet en det, det bruges til i dag. Nemlig natur. Bestyrelsen for Nationalpark Thy vil imidlertid grave dybere for at afdække, hvad der er muligt på arealer, hvor stort intet burde være muligt. - Vores næste skridt er at gå i detaljen. Eksempelvis er der en fredning på området fra 1960. Fredningsbestemmelserne siger, at området skal bevares, som det er, at der ikke må bygges, men at der er mulighed for at etablere p-plads, kiosk og toilet. På samme må vil vi undersøge, hvad der ligger i de øvrige bindinger på området, så vi får indkredset og konkretiseret problemstillingerne. Også Thisted Kommune har tilkendegivet, at det vil være problematisk at bygge et nationalparkcenter i området. - Men vi skal have yderligere drøftelser med kommunen, hvor vi blandt andet skal konkretisere, hvad det er for et byggeri, vi påtænker, både i forhold til funktion og størrelse, siger Ejner Frøkjær der i første omgang betegner Thisted Kommune og ikke fredningsnævnet som adgangsdør til vejen videre frem. Han tilføjer, at kommunen har reageret på baggrund af en forespørgsel, men at ønsket om en Stenbjerg-placering under alle omstændigheder vil kræve en egentlig politisk stillingtagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...