EMNER

Stenbjerg lærer edb

STENBJERG:Interessen for at blive fortrolig med internet, håndtering af windows, tekstbehandling, regneark og billedbehandling m.v. er stor i vort område, siger formanden for Stenbjerg Beboerforening, Bente Astrup, som tilføjer, at der i efteråret har været to hold, ét om aftenen og ét om eftermiddagen i Stenbjerg Klubhus. Det var et led i EU-projektet ”Kom ud”. Til udkantsområder som vores, og ideen til denne populære undervisning fik vi af uddannelseskonsulent Bent Fenger Jensen, der har haft dette projekt som sit ansvarsområde i Viborg Amt. Han er sommerhusejer her i byen og forøvrigt søn af fhv. klitplantør Svend Jensen, tidligere Stenbjerg og Nørhå, nu Snedsted. På aftenholdet for erhvervsaktive og eftermiddagsholdet for pensionister og efterlønnere gik halvdelen af de 20 kursister op til den frivillige eksamen, hvilket er et godt bevis på interessen for dygtiggørelse uanset alder. Det nye års kurser starter tirsdag den 30. januar med foreløbig 27 tilmeldte fra byen og oplandet, bl.a. Vorupør, Snedsted, Nørhå og Hørdum. De forventede tre hold, to om eftermiddagen og ét om aftenen omfatter både nybegyndere og lidt viderekomne, ligeligt fordelt mellem nytilflyttere og mangeårige beboere i området, og her er det også VUC Thy-Mors, der leverer lærere og computere, fortæller Bente Astrup, der glæder sig over successen.