Stenild-børn stikker til søs

Sportshøjskolen i Aalborg har foræret natur- og friluftslivsgruppen en 21 fods jolle

STENILD:Aalborg Sportshøjskole har skænket Stenild Natur- og Friluftslivsgruppe en 21 fods glasfiberjolle med motor, der i øjeblikket er klodset op på en gummivogn på en nedlagt landejendom på Hannerupvej. - Vi fik båden foræret sidste efterår, og planen var i første omgang, at den skulle have været klargjort og søsat her i sommer. Men vi har i natur- og friluftsgruppen haft travlt med andre projekter og har derfor først nu fået vores forening godkendt som støtteberettiget, fortæller Jan Krogh Jensen som formand for gruppen. Netop godkendelse som støtteberettiget forening spiller en væsentlig rolle i planlægningen af den nødvendige istandsættelse af båden, specielt den 22 HK store BMW dieselmotor. - Vi har nemlig ikke ønsket at påbegynde den helt store klargøring af båden og putte en hel masse penge i projektet, før vi havde sikkerhed for støtte. Vi har netop modtaget 8600 kroner i tilskud fra folkeoplysningsudvalget, men de er jo hurtig brugt til blandt andet indkøb af redningsveste og andet nødvendigt sikkerhedsudstyr, erklærer Jan Krogh Jensen. Aalborg Sportshøjskole har ikke benyttet glasfiberjollen til sejllads de sidste to tre år, og i al den tid har den ligget på land. - Derfor aner vi på nuværende tidspunkt heller ikke, hvilken stand motoren er i og om det i værste fald bliver nødvendigt at få et professionelt firma til at klargøre den, tilføjer Jan Krogh Jensen. Klar til foråret Indtil videre er glasfiberjollen kun blevet spartlet, slebet og malet udvendigt. Dette arbejde har et andet medlem af natur- og friluftslivsgruppen og ejer af landejendommen på Hannerupvej, Jan Kannegaard, udført på frivillig basis. - Efter planen bliver jollen dog flyttet indendørs et andet sted i Stenild-området her til efteråret, så vi ved frivillig arbejdskraft får mulighed for at gøre den i stand i vinterens løb og klar til at blive søsat til foråret, forklarer Jan Krogh Jensen. Den får fremover fast base i Hobro hos en privat lodsejer med en ledig bådsplads på Nedre Strandvej på nordsiden af Mariager Fjord. - Der er helt bevidst, at vi placerer jollen så tæt på Stenild. Kommer den længere væk, får vi ikke tid til at holde det nødvendige opsyn med den og komme ud at sejle med børnene i natur- og friluftslivsgruppen i Stenild, understreger Jan Krogh Jensen. Mariager Fjord bliver tumleplads for båden, hvor børnene iklædt det nødvendige redningsudstyr efter planen skal med ud at sejle i mindre grupper sammen med voksne med erfaring i det våde element. - Adskillige børn i Stenild spørger allerede utålmodigt efter, hvornår båden kommer i vandet. I natur- og friluftslivsgruppen forestiller vi os, at de blandt andet kan sejle ud i fjorden og lægge til land et sted, hvor de kan overnatte under primitive forhold i naturen og dagen efter returnere til havnen i Hobro. For at få en optimal udnyttelse får andre interesserede grupper mod en mindre betaling også mulighed for at komme ud at sejle med jollen, forklarer Jan Krogh Jensen. Han bliver dog ikke blandt de voksne, der vil komme til at trippe efter at komme ud at sejle i den nyerhvervede jolle. - Det at sejle siger mig ikke ret meget og har aldrig gjort det. I stedet har jeg interesse for mange andre ting, blandt andet klatring og undervisning i samme på kultur- og naturlegepladsen. Så vores jolle vil jeg overlade til andre at stå for på Mariager Fjord efter istandsættelsen, erklærer Jan Krogh Jensen ærligt.