Stenild

Stenild Natur- og Friluftslivsgruppe

} Gruppen har eksisteret i fire år og er en underafdeling af Stenild Kultur- og Foredragsforening. } I år er 27 børn fra Stenild og omegn i alderen fra syv til 15 år aktive i gruppen. } En del af udgifterne til de mange aktiviteter i gruppen dækkes ind af en stor del af indtægterne ved klatreundervisning af grupper og enkeltpersoner i tårnet på Stenild Kultur- og Naturlegeplads. } Jan Krogh Jensen og Jan Kannegaard fra gruppen fungerer sammen med tre andre voksne som instrultører i klatring.