Museer

Stenklub præsenterer fossiler på VHM

Nordjyske fossiler vises - men kun ganske få fra Vendsyssel, som geologisk set er et ungt landskab

VENDSYSSEL:At være amatørgeolog er en omsiggribende hobby. Det kan formanden for Vendsyssel Stenklub Poul Erik Friis, Lørslev, tale med om. - Hold fast hvor har vores børn tit være trætte af at holde sommerferie i en grusgrav, siger han. Sammen med konen Joan bruges de fleste ferier på steder, hvor der samtidigt er mulighed for at finde interessante sten eller fossiler. Sommeren igennem kan man på Vendsyssel Historiske Museum se nogle af de bedste fund af fossiler i Nordjylland - blandt andet en krabbeklo, som Poul Erik Friis selv har fundet. Udstillingen er sammensat af de bedste fund, der er gjort af medlemmer af Vendsyssel Stenklub. - Man har simpelthen spurgt medlemmerne. Vi ved jo godt, hvem der har den største interesse og de fineste ting, forklarer Poul Erik Friis. Der er ikke så mange genstande fra Vendsyssel med - blot to blokke med fossiler i, som egentlig stammer fra Norge, men som er revet løs og skrabet op fra bundet af Kattegat. - Geologisk set er Vendsyssel jo et nyt område, som først opstod fra stenalderhavet. I Nordjylland er de bedste steder at finde fossiler området fra Rørdal ved Ålborg til Mors, som geologisk set er helt unikt.siger Poul Erik Friis. Mors og Fur er da også ofte målet for udflugter for medlemmerne af Vendsyssel Stenklub. - Netop i de områder er mange ting bevaret helt anderledes end andre steder. Der er eksempler på dyr i vandet, som er gået til bunds, og da vandet var meget iltfattigt skete forrådnelsen meget langsomt og dyret er bevaret, siger Poul Erik Friis og peger på tydelige fisk og smådyre i kal, som er fundet på Mors. De aller-fineste fossil-fund er ikke med på udstillingen, for de skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum. de sjældne og enestående fossiler er nemlig danekræ, og det skal mod en godtgørelse afleveres til staten. Formanden mener, at alle kan finde fossiler. - Det er bare et spørgsmål om at kigge. Somme tider, når vi har nye medlemmer med, så går de hel over gevind, når de har fået øjnene op for det. Og hvis man først fatter interesse, så er man smittet, lyder det opfordrende fra Poul Erik Friis. Der er god muligheder for at blive smittet med interessen på den lille udstilling. Tommy Hatting Sørensen og Susanne Schmidt, Vendsyssel Stenklub, som har samlet de mange fossiler ind ude blandt medlemmerne, har skrevet et lille letforståeligt og pædagogisk værk på 12 sider, som forklarer lidt om fossiler. Der gives også gode idéer til bøger om emnet, så det er fristende at prøve at sætte sig ind i emnet, hvis man ikke er bange for at blive for grebet. Samarbejdet mellem VHM og stenklubben fortsætter. 7. august er der nemlig stendag i Rubjerg.