Stenkredse gav inspiration til ny bog

BONDERUP: Berit Johnsen underviser til daglig voksne elever på VUC Han-Syssel i dansk, engelsk og psykologi. Men gennem de seneste 14 år har hun også samlet materiale til en bog, og den har nu set dagens lys. Det begyndte med en rejse til Orkneyøerne, hvor hun besøgte oldtidsmindet The Standing Stones of Stenness, en stor stenkreds, lidt i stil med det berømte Stonehenge i Sydengland. Hun begyndte at fundere over, hvorfor mennesker for over 5000 år siden byggede den slags stenanlæg og fortsatte med det de næste par tusinde år. Samtidig studerede hun også helleristninger, billed- og symbolfelter, indhugget i granit. Det foregik især i Sverige, som har tusindvis af den slags figurer, der stammer fra bronzealderen. Berit Johnsen brugte sin psykologividen til at gå i dybden med tolkningen af alle disse anlæg og symboler. Hun opfatter dem som fortidsmenneskers måde at få styr på en kaotisk verden på, en måde til at bringe Den Store Orden ned på jorden i en håndterlig form, der kunne fastholdes og dyrkes religiøst. - Årets gang var fundamentet for hele deres tilværelse. Derfor var stenkredsene både astronomiske kalendere og symboler på den kosmiske orden, fortæller Berit Johnsen om sin udlægning af fortidsminderne. Også helleristningerne ser hun som symboler på årets cyklus, Den Store Orden. - Motiverne handler om kamp, om døden og om det hellige bryllup, og tilsammen er de forudsætningen for det nye liv, forklarer hun. - Man brugte symbolerne ubevidst, som en måde at få magt over omverdenen på. Berit Johnsens nye bog har fået titlen: Det Kosmiske Bryllup. Den er udgivet på forlaget Frydendal i København, og forfatteren har selv investeret en god sum i den smukt illustrerede og spændende bog, der rummer mange billeder fra ind- og udland. Også fra Han Herred, hvor den velbevarede stenkreds Søhøje i Tingskoven er taget med som et dansk eksempel på årtusindgamle, rituelle anlæg. Læs mere i Lev Godt

Forsiden