Stenkredse

Den berømteste stenkreds er Stonehenge i England fra ca. 1500 f. Kr.. Ældre endnu er The Standing Stones of Stenness på Orkneyøerne fra 3500 f. Kr. De fleste stenkredse findes i England og Irland, men også i beskedent omfang i Danmark. I Tingskoven i Han Herred ligger to velbevarede kredse, Andebjerg og Søhøje, dateret til 2000 f. Kr. Anlæggene er typisk orienteret efter solens opgang ved midvinter, dvs. de kan opfattes som astronomiske kalendere. Berit Johnsens teori er, at de cirkelformede anlæg også er udtryk for mennskets forsøg på at fastholde den kosmiske orden