Lokalpolitik

Stenmole har førsteprioritet HAVNERENOVERING: Licitation om en måned - herefter går arbejdet i gang

LØGSTØR:Den omfattende renovering af havnen i Løgstør efter den voldsomme stormflod 8. januar kan gå i gang om en måned. Og det bliver renovering af stenmolen, der adskiller Kanalhavnen fra fjorden, samt læskræme og en ny høfde ud for kanalindsejlingen, der får førsteprioritet. Carsten Agesen fra teknisk afdeling på Løgstør Kommune, som har ansvaret for havnerenoveringen, siger, at kommunen har prioriteret først at få lavet den del lystsejlerne bruger. Det inkluderer også opretning af broerne. Renoveringerne er delt i tre etaper. Den første licitation kommer i løbet af en måned. Efter renoveringerne omkring kanalindsejlingen, så bliver næste punkt en højvandssikring, mens man tager den østlige del af havnen - hvor industrien holder til - til sidst. Byrådet frigav forleden næsten tre mio. kr. til renovering af havneområdet. Alt i alt er det beregnet, at der skal bruges 8,5 mio. kr. på dels renovering og dels bedre stormflodssikring af hele havneområdet. De restende penge op til 8,5 mio. kr. kan ikke frigives, før kommunen ved, om staten vil give tilladelse til at udvide kommunens anlægsramme. I øvrigt håber kommunen også på, at staten vil bidrage økonomisk til de omfattende arbejder, så kommunen ikke selv står med hele udgiften. De 2,8 mio. kr., som byrådet netop har valgt at frigive, tages fra den nye servicebygning på havnen som var planlagt opført i år. På grund af at amtet har forlangt en lokalplan, så bliver servicebygningen nemlig ikke til noget før næste år. På byrådsmødet forleden forlangte den konservative Birgitte Langgaard en garanti for, at flytningen af pengene i år fra servicebygning til havnerenovering ikke er ensbetydende med, at kommunen vælger at droppe den nye servicebygning. En 100 procent garanti fik hun ikke af borgmester Jens Lauritzen. Han understregede, at beslutningen bliver op til partierne i de kommende budgetforhandlinger. - Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der er nogen som ikke vil være med til at lave den nye servicebygning på havnen i Løgstør, sagde borgmesteren.