EMNER

Sterup Møllebæk bliver privat

STERUP:Teknik- og miljøudvalget har lovliggjort en regulering af kommunevandløbet Sterup Møllebæk. Samtidig har udvalget besluttet, at den øverste del af vandløbet privatiseres. Det handler om en strækning på 482 meter Beslutningen sende nu i fires ugers høring. Teknisk Forvaltning konstaterede tidligere i år, at den øvre del af kommunevandløbet Sterup Møllebæk var blevet oprenset og reguleret uden tilladelse. Vandløbet er ifølge forvaltningen på en strækning af cirka 320 meter renset op, og på halvdelen af strækningen er oprensningen foretaget så kraftigt, at der er tale om en regulering. Ved regulering af et vandløb forstås enhver ændring af vandløbets skikkelse, blandt andet vandløbets forløb, bredde, dybe og skråningsanlæg. Og ifølge loven må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Forvaltningen fandt frem til, at en af bredejerne til strækningen har foretaget den ulovlige regulering og oprensning. Forvaltningen har holdt møde og besigtigelse sammen med bredejeren i juni. Og på mødet blev breddens ejer oplyst om, at der var to løsninger på problemet. Den ene løsning var at genoprette det tidligere løb. Den anden var at indsende et reguleringsprojekt til godkendelse. Forvaltningen modtog efterfølgende brev fra Nordjydsk Udvalg for Landboret, der på vegne af bredejeren søgte om en lovliggørelse af forholdet. Og det sker nu med belsutningen i teknisk udvalg. Det er forvaltningens vurdering, at vandløbet det pågældende sted ikke rummer så store naturværdier, at kommunen fortsat skal stå for vedligeholdelsen.