Natur

Sti er nu skrinlagt

Fem års kamp for sti i Krebsehavet er opgivet

Fem års kamp for en rekreativ sti ved Asaa Havn hen over Krebsehavet må nu anses for tabt. Det indrømmer Mikael Klitgaard (V), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Brønderslev Kommune. Naturklagenævnet har stadfæstet det afslag, der er kommet fra Miljøcenter Aalborg. - Vi må erkende, at vi har gjort det, der står i vores magt, siger Mikael Klitgaard. Han lægger ikke skjul på, at han gerne havde set stien etableret af hensyn til lokale beboere og turister. - Der er mange, der færdes i området, siger Mikael Klitgaard. Derfor havde det været godt, at der blev anlagt en sti, som de lokale beboere og turister kunne færdes på. Baggrunden for afslaget er, at der er mange sjældne fugle i området, og der er tale om et Natura 2000-område. Det er et EU-beskyttet Habitat og Fuglebeskyttelsesområde. Naturklagenævnet mener ikke, at Brønderslev Kommune på et videnskabeligt grundlag har godtgjort, at færdslen efter etableringen af bro og stiforbindelse over Krebsehavet vil skabe mindre forstyrrelser end de forstyrrelser, der finder sted i dag. Den færdsel, der finder sted i dag, betegner Naturklagenævnet som sporadisk. Naturklagenævnet frygter for, at der vil blive større færdsel af mennesker og hunde, hvis der etableres en sti. Naturklagenævnet mener heller ikke, at det er muligt at undgå færdsel udenfor stien, selv om der bliver opsat et trådhegn. Naturklagenævnet mener, at der med en sti vil blive et større areal, hvor der sker forstyrrelser for vildtet. Det var den tidligere Dronninglund Kommune, der i 2005 for første gang rejste spørgsmålet om en rekreativ sti ved Asaa Havn. Det seneste forsøg, der er gjort, skete i forsomemren 2009, da der blev rettet henvendelse til Miljøcenter Aalborg. I februar i år modtog Brønderslev Kommune afslag fra Miljøcenter Aalborg. Begrundelsen for afslaget var, at projektet ville påvirke den strandeng, der er kendt for området i negativ retning. Det var denne afgørelse, der blev prøvet i Naturklagenævnet, men uden held. - Så nu tror jeg ikke vi kan gøre mere i denne sag, siger Mikael Klitgaard.