Elsted

Sti fra Stagstrup til Ås

Planer om vandrerute fra Stagstrup over Sundby, Ås, Vilsund og retur VILSUND: Der er allerede en vandresti det meste af vejen rundt om den kommende Sundby Sø. Men der skal være flere gode vandreruter i området, mener borgerforeningerne i Vilsund og Sundby, som gerne vil udvide stisystemet, så der bliver mulighed for gå i naturen hele vejen fra Stagstrup til Sundby Sø og videre til fjordkysten ved Ås. Herfra skal stien føres langs Thisted Bredning til Vilsund, hvor den føres under broen. Fra Vilsund skal cirklen sluttes med en sti til Stagstrup. De nye vandrestier bliver formentlig en af de ideer, som Vilsund, Sundby og Stagstrup vil byde ind med, når i alt omkring 60 millioner kroner til bosætning og turisme i landdistrikterne i Thy skal fordeles. Vilsund Borgerforening har flere ideer på bedding, fortæller formanden, Per Lindegren. - Men det er stien, der bliver snakket mest om, siger han. I lighed med den eksisterende sti omkring Sundby Sø forestiller Per Lindegren sig et forholdsvis simpelt - og billigt - anlæg. En såkaldt trampesti, der eventuelt kan forstærkes af et lag flis. Åsvej og Vilsundvej Men også langs Åsvej og Vilsundvej på strækningen mellem Vilsund og Oddesundvej er der brug for en indsats til glæde for cyklister og fodgængere. - Det har været oppe før, men vi vil gerne gøre en ny indsats for at få lukket Åsvej for den tunge trafik. Så ved jeg ikke, om det er noget vi kan få ind under det her projekt, siger Per Lindegren. I Sundby og Omegns Håndværker- og Borgerforening - der også omfatter Stagstrup - støtter man planerne om udvidelse af vandresti-nettet. Desuden er der i Sundby - foruden almindelig forskønnelse af byen - blevet snakket om anlæggelse af en sø i en lavning ved Stenbjergvej sydvest for byen og renovering af den gamle bibelhave i Elsted, fortæller Hanne Toft, der er formand for håndværker- og borgerforeningen. Borgermøde Under overskriften ”Hvad vil vi med Vilsund?” inviterer Vilsund Borgerforening til fortsat idéudvikling på et borgermøde, der finder sted på Hotel Vildsund Strand torsdag den 22. marts. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk