Sti og rundkørsel skal sikre skolevej

Bymarkskolen, der vokser til det tredobbelte, har ønsker for over 6 millioner kr. De samlede ønsker fra skolerne beløber sig til 62 millioner

En dobbeltrettet cykelsti på fortovet mellem Rema 1000 og gangtunnelen på Brogade i Hobro er et stort ønske fra bestyrelserne ved både Bymarkskolen og Søndre Skole. Foto: Claus Søndberg

En dobbeltrettet cykelsti på fortovet mellem Rema 1000 og gangtunnelen på Brogade i Hobro er et stort ønske fra bestyrelserne ved både Bymarkskolen og Søndre Skole. Foto: Claus Søndberg

En sikring af skolevejen til Bymarkskolen i Hobro, som fra skoleåret 2012/13 udvider sit distrikt med elever fra midtbyen, Søbakkeskolens og Onsild Skoles distrikter, står højt på listen over nyanlæg, som kan afhjælpe trafikale problemer på kommunale vej- og stinet. Det fremgår af en prioritering, som forvaltningen i Mariagerfjord Kommune har foretaget af skolernes i alt 56 ønsker til tryghedsskabende foranstaltninger på veje rundt omkring i kommunen. Bymarkskolen drømmer om skolevejsforbedringer for i alt over 6 mio. kr., fordelt på seks forskellige anlæg. De dyreste af skolen ønsker - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Rema 1000 til Brogade-gangtunnelen, cykelsti på Mariagervej samt dobbeltrettet cykelsti på den nordlige del af Søndre Ringvej - står højst på kommunens liste, når man kigger på projekter, der vil koste over en million kroner stykket.