EMNER

Sti skal åbne Stigsborg

Innovationsgruppe vil etablere rekreativ rute langs fjorden.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stien skal gå helt ud til shippingfirmaet Wrist, som åbnede sit ny hovedkvarter i 2010 ud til fjorden. På ruten kommer man forbi Jens Flemming Sørensens kunstværk "Globen". Arkivfoto: Lars Horn

Tæt på byen og Limfjorden. Men temmelig tilknappet og utilgængeligt. Stigsborg-området i Nørresundby ligger nærmest som en enklave i Nørresundby, hvor tiden tilsyneladende er gået i stå siden gødningsfabrikken Kemira lukkede og store dele af bygningerne blev jævnet med jorden. Men nu er det på tide at få brudt stilstanden, mener en gruppe aktører fra Nørresundby. De tager nu initiativ til at få etableret en rekreativ sti langs fjorden ved Stigsborg-området. Kulturbroens næste projekt - Vi vil gerne have folks øjne op for, at der ligger et flot og spændende område her på solsiden, som kan udvikles. Ved at lave en sti kan folk både få et indblik i mulighederne for nye boliger og erhverv på grunden, og samtidig kan man kigge over på Aalborgs havnefront og det nye, der sker her med Musikkens Hus og andre projekter, siger direktør Kurt Bennetsen, Spar Nord i Nørresundby. Han er initiativtager til Innovationsgruppen på Solsiden, en tænketank af private firmaer og foreninger der udvikler visioner for Nørresundby. Ideen til en sti er blevet til i samarbejde med foreningen Kulturbro-Aalborg, som også har været drivkraft i etablering af den ny gang- og stibro på jernbanebroen. Foreningen består af græsrødder, som tilbyder også at stå for det praktiske med at realisere en Stigsborg-sti. Jens Toft-Nielsen fra Kulturbro-Aalborg har inspiceret strækningen og kortlagt, hvor der skal lægges rør i grøfter og undersøgt bundforhold. Selv om fjorden er tæt på, er terrænet højt nok til, at stien ikke bliver oversvømmet. - Det er groet til med bevoksning, men ellers er det ukompliceret at anlægge en sti. Efter min opfattelse er det bedste at anlægge en asfaltsti i to meters bredde. Hvis der ikke er råd til asfalt, kan det også være stigrus som belægning, siger Jens Toft-Nielsen, som har regnet sig frem til, at stien kan etableres for 900.000 kr. Private midler Økonomien er ikke afklaret, men ifølge Spar Nord-direktør Kurt Bennetsen skal privat indsamlede midler bære projektet igennem. Han løfter sløret for, at Spar Nord Fonden er interesseret i at støtte. Arealet tilhører Aalborg Kommune, der bliver nærmere orienteret om ideen på et møde i næste uge, og ini-tiativtagerne forventer ikke mange indvendinger. Når stien er anlagt, skal der stort set ikke gøres mere. Fordi det er en rekreativ sti, kræver den ikke meget vedligeholdelse og skal eksempelvis ikke fejes for sne eller saltes om vinteren. Samtidig vil den kunne fungere som bindeled østpå til broen over motorvejen ved Limfjordstunnelen og videre til Tunnelhavnen. Ind mod Nørresundby centrum er der naturlig forbindelse via havnefronten eller stisystemet på det gamle baneterræn bag grovvarevirksomheden Hedegaard A/S.