Lokalpolitik

Sti til fire millioner kr.

Sætter gang i projekteringen af cykelstien til Sørup

STØVRING:Viceborgmester Thorkild Christensen (S) hilste det velkommen, at der blev dobbeltrettede cyeklstier, dels til Juelstrupstien og til cykelstien ved Grangårdsvej i forbindelse med anlægget af cykelstien til Sørup. Sagen gav ellers ikke anledning til debat på det seneste byrådsmøde. Formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer (V) oplyste, at der blev holdt licitation på arbejdet i november, og forvaltningen gjorde i dagsordenen opmærksom på, at hvis der skulle overføres midler til arbejdet næste år, skulle dette godkendes af det såkaldte sammenlægningsudvalg - det ny byråd for Rebild kommune. Det nuværende byråd har allerede afsat 1,5 million kroner til cykelstien i år og 2,7 million kroner næste år. I Sørup vil der ikke blive tale om en cykelsti, men om en afmærket cykelbane. Ellers vil der på resten af strækningen blive kant til sikring af de bløde trafikanter. Byrådet tog på sit møde stilling til udformningen af krydset ved Vestre Primærvej. Her går et enigt byråd ind for to hævede flader og en begrænsning af hastigheden på 50 kilometer i timen. Det er den hastighed, som en trafikkonsulent har skønnet var passende, mens politiet har udtalt, at 40 kilometer måtte være kravet. Fra krydset skal der gå en enkeltrettet cykelsti langs Vestre Primærvej hen til rideklubben. De øvrige cyklister skal passere Vestre Primærvej fra Sørup og kan så enten på den modsatte side dreje til venstre eller højre. Den sene licitation betyder, at byrådet først til november kan frigive de nødvendige midler, og kommunen kan på samme måde først disponere over den nødvendige jord langs Hjedsbækvej efter en ekspropriation sent på efteråret ,og derfor vil teknisk forvaltning gerne vente med hele arbejdet til næste år. Byrådet tog videre stilling til en række udviklingsplaner. Nemlig lokalplanen for Estrupvej 37 i Øster Hornum. Planen tillader, at den tidligere administrationsbygning til Korn og Foderstofkompagniet bliver bygget om til boliger. Byrådet godkendte også lokalplanen for Hobrovej 98 og 100, ligesom byrådet tilbageførte det meste af en tillægsbevilling på 200.000 kroner til trafiksaneringen af Viborgvej, idet det oprindelige budget på 600.000 kroner efter holdt licitation alligevel kun blev overskredet med 27.000 kroner. Endelig konstaterede borgmester Anny Winther, at byrådet ikke havde haft fantasi sidste år til, at der blev brug for yderligere 19 grunde på Højdedraget, og derfor måtte byrådet give en tillægsbevilling til byggemodningen allerede i år på 2,7 million kroner.