Sti uden skinnecykler og heste

Løgstørbanen omdannes til natursti for cyklister og fodgængere

AARS:Skinnecykler og heste. Hvad har de med hinanden at gøre? Jo, de har det, at der på et møde i Aars blev talt varmt for, at der både kan køres med skinnecykler og rides på heste på den kommende "Himmerlandsstien" - naturstien der bliver en realitet, når Løgstørbanen omdannes til en ca. 70 km lang stiforbindelse mellem Løgstør og Løgstrup ved Viborg. Men for hverken skinnecyklerne eller hestene er fremtidsmulighederne store. I hvert fald slet ikke for førstnævnte al den stund, at aftalen mellem Trafikministeriet og Nordjyllands og Viborg Amter indebærer, at strækningen ryddes for skinner. Men det forhindrede dog ikke, at en repræsentant fra cykelmuseet i Aalestrup foreslog, at lade skinnerne blive liggende på en del af strækningen. Netop cykelmuseet har stor succes med udlejning af skinnecykler til ture til bl. a. Aars og Lerkenfeldt. Med hensyn til hestenes indtog på Himmerlandsstien blev der også fremført massive ønsker om at skabe ridemuligheder på den tidligere jernbanestrækning. Men det vil ikke være uden problemer: - Fra teknikerside er vi meget betænkelige ved at åbne for ridning, idet en sammenblanding af heste, cykler og fodgængere vil kunne give "trafikale" og sikkerhedsmæssige problemer på den tre meter brede sti, der er planer om at anlægge, siger Kenn Mørk, som på mødet repræsenterede Nordjyllands Amts Vejkontor. - Tag f. eks. et lille barn, der sammen med sine forældre kommer cyklende og møder en stor hest. Det kan både barn og hest blive bange ved, og der kan opstå en farlig situation. Desuden er der det problem, at den påtænkte sti-belægning ikke vil kunne holde til hestene, siger Kenn Mørk. Han peger dog på den mulighed, at der på visse strækninger etableres et ridespor ved siden af selve banedæmningen. På informationsmødet, der med 50-60 interesserede blev holdt på Aars Hotel, var der også indlæg fra bl. a. Thomas Elgaard Jensen fra Friluftsrådet, som fremhævede de store muligheder for natur-oplevelser, Himmerlandsstien vil kunne byde både lokale beboere og turister på. Hvornår den vil være en realitet, er endnu usikkert, men ønskemålet er sensommeren/efteråret 2006. 1. maj næste år overdrag er staten jernbanestrækningen til Nordjyllands og Viborg Amter med henblik på etablering af en offentlig sti finansieret af kommunerne, den løber igennem. Forinden overdragelsen rydder Banedanmark arealet for skinner og andet materiale samt træer, buske m.m. i et fem meter bredt bælte. Dette arbejde vil snart blive udbudt i licitation. Selve stien tænkes anlagt i en bredde på tre meter. Asfaltbelægning har været overvejet, men det bliver næppe tilfældet - på grund af prisen. Det vil betyde, at der skal findes ca. 30 mio. kr. ekstra i forhold til den budgetterede pris på godt 10 mio. kr. for en såkaldt benmel-belægning (incl. rækværk, bomme, sikring ved vejkryds m.m.). En benmel-belægning, som man har gode erfaringer med andre steder i landet, pakker sig sammen og bliver fastere og mere stabil at cykle på end grusbelægning.