Lokalpolitik

Stibro kan blive betydeligt dyrere

Cykel- og gangsti kan blive 5,5 mio. kr. dyrere, det bliver måske nødvendigt at udskifte det nuværende brohus

BaneDanmark vil gerne betjene bomanlægget til den nye cykel- og gangsti, men det kræver investeringer og måske mere personale, hvilket bliver undersøgt i øjeblikket. Illustration: Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører

BaneDanmark vil gerne betjene bomanlægget til den nye cykel- og gangsti, men det kræver investeringer og måske mere personale, hvilket bliver undersøgt i øjeblikket. Illustration: Kærsgaard & Andersen A/S, arkitekter og ingeniører

Etableringen af den omdiskuterede cykel- og gangsti på Jernbanebroen kan blive betydeligt dyrere end de 18,5 mio. kr., som byrådet allerede har budgetteret med. Det fremgår af en orientering, som teknik- og miljøudvalget får på torsdag. Her får politikerne at vide, at der er eventuelle tillægsydelser til det reviderede projekt på 5,5 mio. kr. Pengene skal bl.a. bruges på perforering af værn på stibro-elementer og overvågning. På et møde i december gav BaneDanmark udtryk for, at bropersonalet kan hjælpe med at betjene bomsystemet for den kommende cykel- og gangsti. - En ting er jo et tilsagn, et andet er, hvad det indebærer. Det, der kan være i spil, er blandt andet, at man skal betale BaneDanmark for udførelsen, siger stadsingeniør Kurt Markworth. I dag overvåger personalet i brotårnet togtrafikken, mens de i fremtiden via videoovervågning også skal holde øje med cyklister og gående. - Det kan komme på tale, at der skal være mere personale. Man skal holde en arbejdspladsvurdering, og den er vi ikke herrer over. Hvis vurderingen viser, at der i forbindelse med opgaven er brug for mere personale, skal kommunen sandsynligvis betale. En anden betydelig udgift i forbindelse med stiprojektet er en mulig udskiftning af det nuværende brohus. - Udsynet fra det brohus, der er i dag, er vanskeligt i forhold til stibroen. Det kan komme på tale, at der skal bygges et nyt brohus, og det er en dyr løsning, som vi ikke har fuldstændig overblik over endnu. Det kommer ikke bag rådmand Mariann Nørgaard (V), at BaneDanmark skal have betaling for yderligere driftsopgaverne. - Det er klart. Det er jo Aalborg Kommunes bro. BaneDanmark har ikke bedt om den.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk