Lokalpolitik

Stier får fårehegn

Udvalgsformand foreslår, at problem med fåreekskrementer på stierne Tvebjerg-området i Aars løses med opsætning af hegn.

Fårene er god som naturplejere på de ubebyggede Tvebjerg-arealer, men de sviner på stierne med deres ekskrementer. Arkivfoto

Fårene er god som naturplejere på de ubebyggede Tvebjerg-arealer, men de sviner på stierne med deres ekskrementer. Arkivfoto

Knud Kristensen, formand for kommunens plan- og miljøudvalg, har handlet hurtigt efter, at Inga og Michael Nørgaard på Grundtvigsvej i Aars i et læserbrev her på siden forleden spurgte, om han vil være med til at løse problemet med fåresvineriet på Tvebjerg-boligområdet i Aars. Allerede i dag holdes der besigtigelse i området med repræsentanter for plan- og miljøudvalget og teknisk udvalg samt de respektive forvaltninger. - Der skal snarest findes en løsning på problemet, og den kan bestå i at hegne stierne ind, så fårene ikke kommer her. Stierne er til for borgerne - ikke fårene - så hverken de voksne eller børnene, der går eller cykler her, skal ikke generes af fåreekskrementer, konstaterer Knud Kristensen, der har været i kontakt med formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S). Han er således også med ved besigtigelsen i dag, og de to udvalgsformænd skal således drøfte mulighederne for indhegning af stierne. - Hvordan løsningen på fåreproblemet helt præcist bliver, er for tidligt at sige noget om endnu. Vi skal først have kigget på, omfanget af indhegningen, herunder prisen for det. Der kan muligvis blive tale om, at kun en del af stiforløbet indhegnes, siger Knud Kristensen. - Men under alle omstændigheder skal vi have fundet en løsning. Børn og voksne, der bruger stierne, er ikke tjent med, at der ligger så mange fåreekskrementer på dem. Hvis det viser sig - primært af økonomiske årsager - at en total indhegning er for meget, kunne man i stedet pleje nogle af arealerne maskinelt, så de ikke bare gror til. Og er disse arealer så tæt klippede, at der ikke rigtig er noget fårene kan og vil spise, kommer de her næppe, siger udvalgsformand. Han er dog helt enig i, at fårene er gode til at "pleje" de ubebyggede arealer i Tvebjerg-området. Derfor peger han også på løsningen med indhegning af stierne, og i den forbindelse etablering af nogle små broer, så fårene kan gå fra det ene areal til det andet uden at skulle gå hen over stierne og efterlade ubehagelige "spor" her.