stier i byområder 2008-2011

Foto: Michael Koch

Foto: Michael Koch

[ Hele 36 store og navnlig små stiforbedringer har politikerne i støbeskeen i Mariagerfjords byområder. Enten cykelstier eller fartdæmpning på cykelvenlig vej. [ I prioriteret rækkefølge lægges op til, at man når at indfri 33 af de 36 ønsker i det nuværende byråds rækkevidde frem til og med budgettet for 2011 [ 1. Hobro - Hostrupvej - Hegedalsvej (uheldsprojekt, f. eks. rundkørsel) - 0,25 mio. kroner (2008). [ 2. Hobro - Sdr. Ringvej ved Bymarksskolen (stikrydsning) - 0,05 mio. kroner (2008). [ 3. Assens - strækning af Søndergade (cykelrute ad fardæmpet trafikvej) - 0,04 mio. kroner (2008). [ 4. Arden - Hvarrevej ved Arden Hallerne (stikrydsning) - 0,05 mio. kroner (2008). [ 5. Arden - Blaakildevej ved Rugmarken (stikrydsning) - 0,1 mio. kroner (2008). [ 6. Arden - Myhlenbergvej ved Fredensgade (stikrydsning) - 0,1 mio. kroner (2008). [ 7. Assens - Niels Madsens Vej (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,08 mio. kroner (2008). [ 8. Assens - Gl. Hadsundvej til rundkørslen (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,12 mio. kroner (2008). [ 9. Hobro - Banegårdsvej (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,24 mio. kroner (2008). [ 10. Hadsund - Vestergade (cykelbaner) - 0,08 mio. kroner (2008). [ 11. Assens - Egevej mellem Storegade og Skolegade (cykelruter ad lokalvej) - 0,04 mio. kroner (2008). [ 12. Hobro - Sønder Allé - Vestergade (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,28 mio. kroner (2008). [ 13. Hadsund - Doktorbakken (cykelrute af fartdæmpet trafikvej) - 0,12 mio. kroner (2008). [ 14. Hadsund - Hornbechsvej (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,12 mio. kroner (2008). [ 15. Hobro - Mariagervej - Amerikavej (stikrydsning) - 0,2 mio. kroner (2008). [ 16. Hobro - Døstrupvej - Tobberupvej (stikrydsning) - 0,2 mio. kroner (2008). [ 17. Hobro - Ølsvej - Løgstørvej (stikrydsning) - 0,2 mio. kroner (2008). [ 18. Hobro - Brogade fra Sdr. Kajgade til Skovvej (cykelsti langs vej) - 0,15 mio. kroner (2008). [ 19. Mariager - bymidten (siveområde) - 0,2 mio. kroner (2009). [ 20. Hobro - Jernbanegade (cykelbaner på eksisterende vej) - 0,1 mio. kroner (2009). [ 21. Arden - Skovvej (cykelrute ad fartdæmpende vej) - 0,24 mio. kroner (2009). [ 22. Hadsund - Østergade (cykelrute ad fartdæmpet vej) - 0,28 mio. kroner (2009). [ 23. Assens - Edderupvej til Engbergsvej (cykelrute ad lokalvej) - 0,12 mio. kroner (2009). [ 24. Assens - Daniavej (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej) - 0,4 mio. kroner (2009). [ 25. Assens - Skolegade (cykelrute ad lokalvej) - 0,2 mio. kroner (2009). [ 26. Hobro - Havnegade fra Borgergade til Adelgade - cykelsti langs vej - 0,8 mio. kroner (2009). 27. Assens - Spurvevej (cykelrute ad lokalvej) - 0,28 mio. kroner (2009). [ 28. Hobro - Aalykkevej (cykelrute ad fartdæmpet trafikvej)- 0,4 mio. kroner (2009). [ 29. Mariager - sti til erhvervsområde (seperat sti) - 1,2 mio. kroner (2009). [ 30. Hobro - Amerikavej til stadion (cykelsti langs vej) 1,6 mio. kroner (2010). [ 31. Als - Øster Hurupvej til bygrænsen (cykelsti langs vej) - 2,4 mio. kroner (2010). [ 32. Hobro - Hadsundvej fra Havrevænget til Hegedalsvej (cykelsti langs vej) - 2,3 mio. kroner (2011). [ 33. Arden - Myhlenbergvej på vestsiden (cykelsti langs vej) - 4,4 mio. kroner (2011). [ 34. Hobro - Ølsvej på vestsiden (cykelsti langs vej) - 4 mio. kroner (ikke sat årstal på). [ 35. Øster Hurup - Kystvejen - Dokkedalsvej (cykelsti langs vej) - 8 mio. kroner (ikke sat årstal på). [ 36. Hobro - Langelandsvej (cykelsti langs vej) - 5,6 mio. kroner (ikke sat årstal på).

Forsiden