Nørager

Stifter: - Nye toner fra kredsformanden i Aars

NØRAGER:Som initiativtager til den nye lokalafdeling for Venstre i Nørager Kommune er Aase Bøgh, St. Binderup, meget overrasket over udmeldingen fra kredsformanden. - Den harmonerer ikke rigtigt med hvad Holger Jessen tidligere har sagt til mig. Allerede i december gjorde jeg ham i en mail opmærksom på vores planer om at etablere en ny afdeling, hvilket han ikke havde spor imod. Men han har åbenbart fået kolde fødder efter netop at have snakket med kommuneforeningsformand Niels Juel Nielsen, erklærer Aase Bøgh en smule syrligt i stemmen. Hun har selv ønsket en direkte forklaring på kovendingen af kredsformanden selv og efterfølgende i lighed med Holger Jessen taget kontakt til Venstres landsorganisation i København for at høre noget mere om partiets konkrete regler på området. Her var meldingen, at det er bestyrelsen for Aarskredsen, der træffer den endelige afgørelse. - Den har vi så efterfølgende mulighed for at anke til Venstres amtsbestyrelse, men umiddelbart er der i øjeblikket ikke særlige lyse udsigter for vores nye lokalafdeling efter meldingen fra hovedkontoret, erkender Aase Bøgh. Protest ugyldig grund I landsorganisationen blev hun nemlig oplyst om, at det at udelade at forlænge medlemskabet af Venstres lokalafdeling ved den årlige kontingentindbetaling var at opfatte som en protest. Og lige netop en protest mod en nuværende lokalafdeling må ikke være grundlag for at stifte en ny. - Derfor rådede de os til i stedet at komme tilbage til kommuneforeningen og ad den vej gøre vores indflydelse gældende. Men et sådant muldvarpearbejde orker jeg næsten ikke, så i første omgang vil jeg afvente det resultat, som Aarskredsen bestyrelsen nu træffer omkring lovligheden af Venstre Rebild Sydvest, understreger Aase Bøgh.