EMNER

Stigende aktivitet i Andelskasse Østervrå

ØSTERVRÅ:Sæby Kommunes eneste selvstændige pengeinstitut J.A.K Andelskasse Østervrå kom ud af 2005 med et lidt mindre resultat end sidste år. Til gengæld kunne andelskassen noterer et øget aktivitetsniveau. Medlemmerne af J.A.K. Andelskasse Østervrå kunne ved den årlige generalforsamling med tilfredshed konstaterer, at deres fælles pengeinstitut kom ud af det forgangne år med en balance på kr. 44.320.972 - en forøgelse på godt 9 millioner kroner. Årets resultat efter skat blev på kr. 657.000, lidt mindre end sidste år. Et resultat som bestyrelsen finder meget tilfredsstillende, ikke mindst når man på udgiftssiden har medtaget blandt andet ekstra udgifter til en større renovering af andelskassens lokaler samt køb af nyt edb-udstyr og programmer. Bestyrelsen har året igennem arbejdet målrettet, og kan konstaterer, at årets resultat er opnået ved øget vækst. Der har for eksempel været en kraftig stigning i udlån, som er gået fra 13 procent i 2004 til hele 44.4 procent i 2005. Udlånene er i overvejende grad gået til investering i fast ejendom. Direktør Steen Møller Nielsen erkender, at det er en voldsom stigning, men også at det er et positivt udtryk for et højt aktivitetsniveau. Hvilket også afspejles i bankens solvensprocent, der er på 31,714 procent mod 44,952 i 2004, men stadig et tilfredsstillende resultat. Andelskassen har ikke arbejdet med spekulation i værdipapirer, det foreliggende resultat er derfor baseret på normal bankdrift. Dertil kommer at man har en meget minimal gebyropkrævning. Fordelingen af bankens kunder ligger på 58 procent til erhverv og 42 procent til privatkunder. En fordeling som andelskassens bestyrelse gerne ser øget på området med privatkunder. I løbet af året har pengeinstituttet øget sit medlemstal jævnt hen over året, så antallet af andelshavere pr. 1. januar er på 340. En stigning der lander på 10 nye andelshavere, men samtidig har man også taget afsked med en del passive medlemmer. Direktør Steen Møller Nielsen fremlagde budgettet for 2006, hvor man venter et vækst- og udgiftsniveau i lighed med 2005. Til bestyrelsen var der nyvalg af Bo Nielsen, som afløser Per Thomsen Nielsen, der i stedet blev valgt til suppleant tillige med Henrik Sørensen. Der var genvalg til statsautoriseret revisor Kr. Hyldahl. I løbet af 2006 vil J.A.K. Andelskasse Østervrå fejre den lokale andelskasses 25 års jubilæum og samtid også markerer at Landforeningen J.A.K. kan fejre 75 års jubilæum. I den nærmeste fremtid vil andelskassen udover den normale daglige drift i lokalerne på Vrængmosevej 1 i Østervrå, også være til stede med en stand ved den kommende Østervrå Messe, som holdes 9. april i Østervrå Kultur- og Fritidscenter.