Lokalpolitik

Stigende antal klager over roderi

Teknisk udvalg ønsker at få testet loven i prøvesager

BRØNDERSLEV:Ifølge teknisk forvaltning er der et stigende antal klager over ejendommes tilstand i kommunen. Og med afsæt i den konkrete sag fra Mylund harteknik- og miljøudvalget drøfte problemstillingen generelt. - Det roder og skæmmer området og ikke mindst naboejendommene. Forvaltningen har jævnligt den slags sager, og det er utrolig svært for forvaltningen at trænge igennem og gøre noget ved problemstillingerne.Tit og ofte bliver der lavet aftaler med ejerne - aftaler som efterfølgende ikke bliver overholdt. Så bliver der lavet nye aftaler, som heller ikke bliver overholdt, fortæller Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. Politikerne i teknisk udvalg har drøftet problemte generelt på opfordring fra forvaltningen. - Vi har stor forståelse for forvaltningens problem i disse sager. Vi har bedt forvaltningen om at benytte sig af de juridiske muligheder, der er til stede. Vi er nødt til at få prøvet nogle sager af. Problemstillingen kendes ikke kun i Brønderslev men overalt i landet. Og det er vores opfattelse, at vi skal have flere prøvesager for at vi kan benytte os fuldt ud af den lovgivning, der er til stede, tilføjer udvalgsformanden. - Er det ikke nok, må vi presse på overfor vores landspolitikere med henblik på at få bedre redskaber. - Vi anser det som værende fuldstændigt urimligt overfor naboer og lokalsamfund - ofte oplandsbyerne - at de skal leve med både de estestiske og de sikkerhedsmæssige problemer. Problemet er ofte, at ejendomsselskaber med adresse udefor kommunen ejer bygningerne. Og ofte er det en ejendom, der repræsenterer en minimal værdi, som man bare lader ligge. Karsten Frederiksen og teknisk udvalgs øvrige politikere mener ikke, at Brønderslev Kommune skal foretage oprydning på ejendommene. - Det er samme problemstilling som når en boligspekulant er i færd med at opkøbe billige ejendomme. Hvis kommunen køber husene for næsen af ham, bliver det en glidebane. Det samme er tilfældet, hvis kommunen skal fortage oprydningen. - Vi står lidt magtesløse. Selvfølgelig kan vi finde penge til formålet, men det er en glidebane. Vi skal få nogle sager prøvet af, så vi kan udnytte lovgivningen på området fuldt ud. Karsten Frederiksen erkender, at den private ejendomsret er ukrænkelig: - Men for mig er der absolut grænser. Det er urimligt, at enkelte husjere er ligeglad med øvrige borgeres interesse. Rodet har indflydelse på ejendomsvurderingen for de borgere, der bor ved siden af.