Lokalpolitik

Stigende arbejdspres tvinger mange fra jobbet

Budgettet for 2002 forventes overskredet med 7,9 millioner kroner

HJØRRING:- I øjeblikket pumper vi penge ud til en masse mennesker, som jo ikke har gavn af dem. Antallet af mennesker, der går gennem lange perioder på sygedagpenge stiger og stiger, og det skyldes jo for en stor dels vedkommende, at de ikke kan klare presset på arbejdsmarkedet. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Søren Chr. Jensen (S), har fat i en af sine kæpheste, når talen falder på sygedagpenge, budgetoverskridelser og den gruppe i den danske befolkning, som har svært ved at passe ind i den stressede hverdag på en arbejdsplads. Formanden ser langt hellere, at der gøres en indsats overfor den gruppe af mennesker, der bukker under for presset, således at de i en eller anden form igen kan genoptage en plads på arbejdsmarkedet - i stedet for at gå uvirksomme hen på sygedagpenge og langsomt miste den sidste rest af selvværd. Anledningen til at tage emnet op falder da også lige for, idet Arbejdsmarkedsudvalget netop har gennemgået en økonomirapport, hvoraf det fremgår, at netop sygedagpenge-området sprænger rammerne for det forventede i 2002. Udvalget havde budgetteret med 34 personer på sygedagpenge uden statsrefusion i de første 35 uger af året, hvor det reelle tal blev 48,8 sager, hver til en pris af 2.645 kr. pr. uge. Det svarer til en ekstra udgift på 1,37 million kroner. Hertil kom en forventning om 234 sager á 2.570 kroner med 50 pct. statsrefusion i samme periode, hvor tallet blev 337 sager. En ekstra udgift på 3,9 millioner kroner. Altså en overskridelse af budgettet på godt 5,2 millioner kroner. Fortsætter denne udvikling for resten af året, løber overskridelsen op i 7,9 millioner kroner, og disse tal har fået udvalget til at reagere. Tidlig indsats - Vi skal opgrade den tidlige indsats overfor disse mennesker, således at så mange som muligt undgår en situation, hvor de ikke længere magter jobbet. For det er jo sådan, at jo længere tid man er væk fra jobbet, desto sværere bliver det også at vende tilbage. Specielt hvis der ikke foretages noget på arbejdspladsen, siger Søren Chr. Jensen. Han er ikke i tvivl om, at en stor del af de lokale arbejdspladser ikke er opmærksomme på problemerne, og han er stor fortaler for, at der skal gøres noget for de ansatte, der vælger sygdom som en udvej for at komme væk fra det daglige pres. Socialforvaltningen iværksatte i august en arbejdsgruppe, der arbejder på at oprette "Partnerskabsaftaler" med virksomhederne i kommunen. Disse aftaler, som en god håndfuld virksomheder allerede nu har sagt god for, indebærer en tæt kontakt mellem virksomhed og kommune, hvor arbejdsmiljøet konstant vurderes og revurderes - både generelt og i forhold til de enkelte medarbejdere. Hertil kommer Projekt Samarbejde, ligeledes søsat i august, hvor en arbejdsgruppe i kommunen tidligt i et sygeforløb kontakter den sygemeldte for at lave en skitse over det fremtidige forløb Og endelig er der etableret en såkaldt Udvidet Indsats i sygedagpengeafdelingen, hvor en gruppe af sagsbehandlere og jobkonsulentet kontakter de sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldte over 16 uger - igen med det formål at få aftalt en handlingsplan med den sygemeldte. - Folk på sygedagpenge skal ikke jagtes, men skal på den anden side heller ikke få lov til at være i fred. Vi skal tale med dem og forsøge at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet, siger Søren Chr. Jensen. Brev til Brown Arbejdsmarkedsudvalget har netop sendt et brev til borgmester Bent Brown, hvori han opfordres til at gøre Hjørring til en foregangskommune i Danmark - en kommune, hvor virksomheder (private som offentlige), kommunen og alle medarbejdere tager ansvar overfor hinanden i hverdagen. - Antallet af mennesker på sygedagpenge stiger og stiger, og man må spørge sig selv, om vi generelt er tilstrækkeligt opmærksomme på hinanden. Det er jo ingen løsning at melde sig syg, siger Søren Chr. Jensen i opfordringen til at gøre Hjørring til en kommune, der tager hånd om de mennesker, der af en eller anden grund melder pas overfor hverdagens udfordringer på arbejdsmarkedet.