Skolelukninger

Stigende bekymring og utilfredshed blandt borgerne

SKÆVHED:Fra øst til vest, fra syd til nord (næsten) spores der en stigende utilfredshed blandt borgerne i Rebild Kommune med kommunalpolitikerne. De vil ikke høre. De har absolut ingen visioner. De er egensindige og vil helst ikke i dialog med flertallet af borgerne. Måske er de bange? Spørgsmålene er mange. Og man kunne fristes til at tro, at politikerne, måske belært af tidligere erfaringer, kollektivt har besluttet sig til ikke at kommentere, endsige gå i dialog med kommunens borgere vedrørende de bebudede skolelukninger i Sønderup og Kirketerp. Med Rebilds flotte målsætning om bosætning i landområderne in mente, hvor i øvrigt 75 procent af borgerne bor, er det jo skingrende skævt, hvad der i øjeblikket lægges op til: I denne byrådsperiode beslutning om nedlæggelse af 2 skoler, og i den kommende periode måske 4-6 o.s.v. Umiddelbart efter at Suldrup/Sønderup/Kirketerps skolebestyrelse enstemmigt havde barslet med sine visioner og sin plan om bl.a. fælles skoledistrikt, var der en opfattelse af, også blandt byrådsmedlemmer, at her var en ny god mulighed for at udnytte og bruge de ret gode faciliteter, der er i området. Men efter ”køledisk-debatterne” i Brugsen i Suldrup og efter at embedsværket i skoleadministrationen på rådhuset havde talt, fik piben en anden lyd: Luk skolerne i Sønderup og Kirketerp og post et antal millioner i de eksisterende skolebygninger i Suldrup. Er der i øvrigt i det rå-budget, der selvfølgelig foreligger, taget højde for omkostningerne ved nedrivning af bygningerne i Kirketerp og Sønderup, for byrådet har vel ikke tænkt sig, at det skal gå med dem, som det er gået med skolebygningerne i Hjeds? Et andet relevant spørgsmål kunne også være, hvor mange år vil der gå, inden Suldrup Skole er moden til at blive slugt af Støvring-skolerne? I dagspressen kan vi nu læse, at ”riget” fattes penge, så udvalgene må endnu engang have fat i tættekammen. Kunne man tænke sig, at på trods af at licitationen for udbygningen af Stubhuset er annonceret, så stopper man dette 40 millioners projekt og giver f.eks. 10 millioner til ildsjælene i Skørping, der kulturmæssigt gør det så godt? Der er trods alt kun 5-6 km fra Støvring til Skørping. Lad Skørping være Rebild Kommunes kulturhovedstad. Med 25 procent af kommunens indbyggere i den største by, Støvring, bør administration med rådhus selvfølgelig være placeret her, også fremtidigt, ligesom tyngden i erhvervsudviklingen, med motorvejen og tæt ved den store nabo Aalborg, naturligt hører hjemme her. Det kan der vel ikke være den store uenighed om, eller hvad? Ovenstående spørgsmål er ikke specielt rettet til borgmesteren eller byrådsmedlemmerne fra Suldrup-området, da de nævnte ikke kan eller vil se skoven for bare træer, men bare meget gerne vil genvælges? Nej, det er spørgsmål til det store flertal af byrådets medlemmer. I kan, hvis I vil, endnu nå at rette op på den skæve kurs. Vil I det? Det kan nås endnu...