Stigende erhvervstillid?

Den kommende uge byder på en del interessante nøgletal, men markedsaktiviteten vil samtidig blive præget af ugens helligdage. Markederne er således lukket i USA og England om mandagen, mens de fleste europæiske lande holder lukket torsdag i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag. Ugens vigtigste europæiske nøgletal kommer fra Tyskland om mandagen i form af det toneangivende IFO indeks. Indekset måler stemningen hos et bredt udsnit af de tyske virksomheder, og indekset har historisk sendt meget præcise signaler om den generelle konjunkturudvikling i hele Europa. Markedet forventer på forhånd en stigning i indekset, men der er stor usikkerhed om, hvor meget det i givet fald vil stige. Hvis tallet overrasker, må det forventes at få en ret stor indflydelse - også på de amerikanske og britiske markeder, når de åbner om tirsdagen. Italien og Frankrig offentliggør tilsvarende indikatorer for erhvervstilliden henholdsvis tirsdag og onsdag, og markedsforventningerne afspejler det samme skisma som i Tyskland: Tilliden ventes generelt at stige, men størrelsesordenen er usikker. Om onsdagen offentliggør Eurostat det foreløbig skøn på inflationen i Euroland i maj. I den forgangne uge offentliggjorde Italien og Tyskland foreløbige maj tal. De viste, at den italienske inflation som ventet var uændret, mens den tyske inflation overraskende faldt. På baggrund af disse tal ventes den samlede inflation i Euroland at falde fra 2,1pct. til 2,0 pct. Det vil - koblet med den vedvarende stigning i kursen på euro - yderligere øge sandsynligheden for, at den Europæiske Centralbank (ECB) sænker renten på rentemødet i juni. Fredag offentliggør Frankrig endvidere tal for arbejdsløsheden i april. Antallet af arbejdsløse ventes atter at stige ret kraftigt, men arbejdsløshedsprocenten ventes dog at være uændret på 9,3 pct. efter de seneste måneders stigning. Endelig offentliggør Tyskland i løbet af ugen tal for detailsalgets udvikling i april. Detailsalget udviklede sig katastrofalt i marts med et fald på 3,0 pct. og alene af den grund er der basis for en kraftig stigning i april. De lavere energipriser samt den svagt forbedrede forbrugertillid ventes også at give en vis positiv effekt. Spar Nord Bank forventer en stigning på 2,3 pct., hvilket dog fortsat vil være ensbetydende med en faldende trend i detailsalget. I USA kommer der også en del interessante nøgletal. Markederne åbner som nævnt om tirsdagen, og denne dag kommer der tal for forbrugertilliden. Forskellige konkurrerende tillidsindikatorer har på forhånd vist meget modsatrettede signaler, men generelt forventes det, at forbrugertilliden vil stige ret kraftigt. Om det så også resulterer i stigende forbrug på et tidspunkt er fortsat et åbent spørgsmål. Onsdag kommer der tal for nye ordrer på varige goder. Informationerne herfra giver signaler om erhvervslivets investeringsaktivitet og følges derfor nøje. Det forventes, at ordrerne vil falde relativt kraftigt, men det skyldes især, at de steg overraskende kraftigt i måneden før. Fredagen byder endelig på tre interessante tal. For det første kommer der tal for forbrugernes samlede forbrug og indkomst i april. Her ventes et noget nedslående billede. På grund af det store fald i detailsalget ventes det samlede forbrug at være næsten uændret, og det samme gør sig gældende for indkomsterne. Husholdningernes evne og vilje til at understøtte økonomien udviklede sig dermed skuffende svagt i april. Endelig kommer der tal for erhvervstilliden i Chicago-området. På baggrund af den store koncentration af bilproducenter i dette område og den skuffende udvikling i bilsalget ventes tilliden her at være lidt mindre end i resten af landet. Markedet forventer dog en relativ kraftig stigning, mens Spar Nord Bank venter en stort set uændret tillid i netop denne region. I sammendrag vil ugens nøgletal således give vigtige informationer om erhvervstilliden på begge sider af Atlanten. Som vi har nævnt ved flere lejligheder, forventer markedsdeltagerne generelt en kraftig aktivitetsstigning i løbet af andet halvår. Faktum er imidlertid, at denne forventning indtil videre ikke har fået meget støtte fra de løbende nøgletal - og nu er der efterhånden ikke ret lang tid til andet halvår. Hvis disse tegn også udebliver i de kommende måneder, må det derfor imødeses, at markedsdeltagerne vil revurdere vækstforventningerne, og ugens tillidsindikatorer vil give et godt indtryk af, om en sådan revurdering bliver nødvendig.