Stigende ledighed trods nye job

24 iværksættere har skabt et halvt hundrede arbejdspladser i kommunen i 2003

SINDAL:På generalforsamlingen i Sindal Erhvervsråd onsdag aften på Ole Rømers Vej var der både gode og dårlige nyheder til de fremmødte. Af formandens beretning fremgik det således, at 24 iværksættere i løbet af år 2003 har i alt har skabt 49 nye arbejdpladser efter rådgivningsforløb, men samtidig kunne det konstateres, at ledigheden i Sindal Kommune blandt forsikrede ledige er steget, ligesom tilfældet er på amtsplan. I Sindal Kommune er ledigheden steget blandt forsikrede med 1,8 procent, så ledighedsprocenten er ifølge den seneste opgørelse for arbejdsmarkedsrådet - oktober 2003 - på 8,1 procent, og det er kvinderne, som er hårdest ramt med 10,4 procent, hvor tallet for mændenes vedkommende er 6,1 procent. Dermed er billedet i Sindal meget lig med amtsgennemsnittet, hvor ledigheden blandt forsikrede er steget med 1,8 procent til i alt 8,3 procent. Fra en til flere Der er dog en vis indre logik i, at der kan skabes nye arbejdspladser samtidig med, at ledigheden stiger. - En af forklaringerne er den store udpendling fra Sindal Kommune, forklarer erhvervschef Peer Ladehof. For mens godt 1000 personer tager turen til Sindal kommune for at arbejde, er tallet på folk, der bor i Sindal Kommune, men arbejder i en anden komme, helt oppe på 2640 - og i lyset af de mange nordjyske massefyringer den seneste tid, er det nærliggende at antage, at nogle af pendlerne er blevet ramt af lukninger og nedskæringer på virksomheder i andre kommuner end Sindal. - Derfor må vi også prøve at få lukket hullerne ved at hjælpe iværksætterne med at komme igang. Mange store firmaer er jo i sin tid startet som enkeltmandsvirksomheder, siger Sindals erhvervschef. I Sindal Erhvervsråd er man i øvrigt overbevist om, at den store forskel i antal på folk, der pendler ud og ind af kommunen skyldes, at Sindal Kommune er relativ billig at bosætte sig, hvilket er med til at give den enkelte familie et større rådighedsbeløb. 147 medlemmer Ved generalforsamlingen, var der i genvalg over hele linien til både forretningsudvalg og erhvervsfondens bestyrelse. Erhvervsrådet har 147 medlemmer.