Lokalpolitik

Stigende ønske om debat af placering og ejerskab

Tiltagende politisk pres for at få aspekter om placering og ejerskab med i kommunens mølleplanlægning

Møllerne ved Gettrup er de seneste møller, der er rejst i Thy, og nu er der stigende politisk ønske om at drøfte principper for valg af fremtidige mølleplaceringer – og også af ejerskab. Arkivfoto

Møllerne ved Gettrup er de seneste møller, der er rejst i Thy, og nu er der stigende politisk ønske om at drøfte principper for valg af fremtidige mølleplaceringer – og også af ejerskab. Arkivfoto

Når diskussionen om fremtidige placeringer af vindmøller i Thisted Kommuner kommer op igen efter sommerferien, er der politisk spillet nye aspekter ind i debatten, nemlig spørgsmålene om dels placeringen af møllerne dels om ejerskab. Udgangspunkt for vindmølleplanlægningen er en liste med 26 ønsker til nye mølleområder. Listen er i øjeblikket til vurdering hos Miljøcentret som skal undersøge, om der er områder, der ikke vil være relevante at arbejde videre med i planlægningen. Resultatet af miljøcentrets gennemgang ventes i august, hvorefter udvalget for miljø og teknik igen kan drøfte møller. I løbet af de seneste måneder har kommunens mølleplanlægning imidlertid fanget interessen hos kommunalpolitikere andre steder end i udvalget for miljø og teknik. Læs mere i Thisted Dagblads onsdagsudgave