EMNER

Stigende produktivitet i erhvervslivet

Lav økonomisk vækst har ikke hindret større produktivitet.

Danske virksomheder er blevet syv procent mere effektive fra 2000 til 2003. Det viser en opgørelse over produktivitetsudviklingen, som Danmarks Statistik har offentliggjort onsdag. Set i forhold til de store effektiviserings- og automatiseringsbølger i 60’erne og 70’erne er niveauet ikke prangende, men i lyset af, at dansk økonomi i de senere år har været i slæbegear er udviklingen pæn, vurderer fuldmægtig i Danmarks Statistik Henrik Sejerbo Sørensen. - Det overordnede billede er en stabil fremgang i produktiviteten på trods af, at den økonomiske vækst har været lav. I forhold til tidligere er stigningen moderat, men set i lyset af den lave økonomiske vækst er det faktisk en pæn produktivitetsudvikling, siger han. Fra 1966 - 2003 er produktiviteten vokset med 2,8 procent om året i snit, mens stigningen de seneste år har ligget på 2,2 procent årligt. Det hører dog med til billedet, at produktiviteten især steg i 60’erne og 70’erne, mens kurven er fladet ud omkring de to procent i de senere år. De drivende faktorer er løbende effektiviseringer i virksomhederne, indførelse af it og et øget uddannelsesniveau. Målingen tager udgangspunkt i de såkaldte markedsmæssige byerhverv - det vil sige almindelige produktionsvirksomheder og liberale erhverv. Offentlige virksomheder er ikke med, ligesom landbruget er holdt ude, fordi udviklingen her blandt andet er påvirket af vejret. /ritzau/