Thisted

Stigende rente et problem

Kø­er­ne i Nord­thy har i gen­nem­snit pro­du­ce­ret 200 kg mælk mere, men pri­sen fal­der, og pro­gno­sen for 2007 en­der med en nul-konsolidierng for kvæg­bru­ger­ne på grund af en mar­kant ren­te­stig­ning. Ar­kiv­fo­to

Kø­er­ne i Nord­thy har i gen­nem­snit pro­du­ce­ret 200 kg mælk mere, men pri­sen fal­der, og pro­gno­sen for 2007 en­der med en nul-konsolidierng for kvæg­bru­ger­ne på grund af en mar­kant ren­te­stig­ning. Ar­kiv­fo­to

Mælkeprisen falder, og Muhammed-krisen ødelagde håbet om, at den ville stige i fjor THY-HANNÆS: På økonomimødet i Landboforeningen Nordthy på Hotel Vildsund Strand gennemgik og kommenterede økonomirådgiver Jens Kristian Overgaard tallene for kvægbruget. Han fokuserede på ydelse og mælkepris. Ydelsen viser en fremgang fra året før på 200 kg mælk, mens prisen har en kedelig tendens med fald de sidste tre år. Sidste årsmødes forventning om, at mælkeprisen for første gang i mange år ikke ville falde blev ødelagt af Muhammed-krisen, som skønnes at have kostet 7,5 øre pr. kg. Generelt konstaterede Jens Kristian Overgaard, at stordriftsfordele er ved at vise sig i besætninger på over 240 køer. En forventet stigning i årsresultatet i besætninger på 80-120 køer fra 81.000 kr. til 135.000 i konsolidering skyldes udover ydelsesfremgangen en højere pris på oksekød, den afkoblede støtte via mælkepræmien samt indregning af besætningsværdiens stigning. Prognosen for 2007 ender med en nul-konsolidering på grund af en markant rentestigning. Jens Kristian Overgaard beskæftigede sig indgående med en stor forskel i dækningsbidraget for besætninger i interessentskaber og enkeltmandsejede i favør af interessentskaber, I/S’er. Koen giver næppe mere mælk, fordi den indgår i et I/S, sagde han og nævnte som mulige forklaringer arbejdsfordelingen i et I/S, hvor den ene passer marken og den anden stalden. Eller en god sparring i hverdagen. Et alternativ til selskabsformen kunne også være en udlicitering af markdriften og så koncentrere sig om stalddriften.