Socialforsorg

Stigende udgifter til privat hjemmehjælp

Der bliver flere og flere plejekrævende ældre, og det kan mærkes i Hirtshals Kommune. Det er dog ikke kun de kommunale hjemmeplejere som er kommet på arbejde. Udgifterne til private leverandører på området er fordoblet fra 2004 til 2005.Arkivfoto: Bent Bach

Der bliver flere og flere plejekrævende ældre, og det kan mærkes i Hirtshals Kommune. Det er dog ikke kun de kommunale hjemmeplejere som er kommet på arbejde. Udgifterne til private leverandører på området er fordoblet fra 2004 til 2005.Arkivfoto: Bent Bach

HIRTSHALS:I løbet af det seneste år er antallet af brugere af hjemmehjælp i Hirtshals steget fra omkring 550 til 630. - Vi får flere og flere plejekrævende ældre, og det kan selvfølgelig mærkes, siger socialudvalgsformand Arne Jensen (UP). Det kan også aflæses på udgifterne til de private leverandører, for fritvalgsordningen, der omfatter pleje og praktisk bistand, er for alvor slået igennem. Der er tale om en fordobling fra 2004 til 2005, idet udgifterne er steget fra ca. 600.000 kr. til godt 1,2 mio. kr. sidste år. Blæksprutten er den klart største aktør på det private marked i Hirtshals Kommune, idet firmaet har fået udbetalt godt 1,1 mio. kr. af de samlede regninger til de private leverandører. Ifølge socialudvalgsformanden ønsker hver femte bruger en privat leverandør, men de private står kun for fire pct. af det samlede timeforbrug, og det skyldes, at de private leverandører hovedsageligt står for den praktiske hjælp, mens den kommunale hjemmepleje står for langt de fleste plejekrævende opgaver.