EMNER

Stiger lejen, hvis en lejlighed står tom

?Jeg bor i alment boligbyggeri. Afdelingen består af fem lejemål. Hvis en af boligerne kommer til at stå tom udover de tre måneders opsigelse, kan det da komme til at påvirke huslejen for de andre fire lejemål? !Hvis afdelingen har sit eget budget og regnskab, kan den manglende husleje dårligt undgå at få indflydelse på huslejefastsættelsen i afdelingen. Der fastlægges et budget, og er indtægten mindre end budgetteret, vil der blive et underskud. Det kan dækkes ind året efter. Eller det kan måske dækkes af den dispositionsfond, som afdelingen løbende henlægger til. Kommunens tekniske forvaltning fører tilsyn med de almene boligorganisationer, herunder med budgetter og regnskaber. Det foreskrives i lov om almene boliger.

Forsiden