Stigning i konkurser og tvangsauktioner

Virksomhedsøkonomi 10. september 2002 08:00

København, mandag /ritzau/ Både antallet af konkurser og tvangsauktioner steg i august, viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af erklærede konkurser steg fra 189 i juli til 206 i august opgjort i faktiske tal. Opgjort sæsonkorrigeret var der tale om en stigning fra 206 til 228. Antallet af kundgjorte tvangsauktioner steg samtidig fra 224 til 274 opgjort i faktiske tal og fra 251 til 260 opgjort sæsonkorrigeret. Ses på tremånedersperioden juni-august, så faldt det sæsonkorrigerede antal konkurser med en pct. sammenlignet med den foregående periode, mens tallet var 16 pct. højere end sidste år. For tvangsauktionerne er der tale om en tremåneders stigning på seks pct. sammenlignet med marts-maj og en stigning på 21 pct. sammenlignet med juni-august 2001. Der var i august flest konkurser inden for branchen handel, hotel og restaurationsvirksomhed, hvor antallet steg med otte til 57 sammenlignet med måneden før. Derudover havde branchen finansieringsvirksomhed og forretningsservice en stigning på 11 konkurser til 50 i august. Langt det største antal kundgjorte tvangsauktioner findes i den store gruppe af enfamiliehuse. Her steg antallet med 30 til 168 styk i august. For ejerlejligheder steg antallet med ni til 29, og de 10 landbrugsejendomme, der gik på tvangsauktion i august, var en enkelt mere end i juli. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...