Aalborg

Stigning og fald i indbyggertal

{ AALBORG: Der boede 163.505 personer i Aalborg Kommune ved udgangen af 2. kvartal. Det 215 personer flere end på samme tidspunkt sidste år, og knap 2000 personer flere end i 2001. Det viser den seneste statistik fra Aalborg Kommune over befolkningens bevægelser. Men selv om det umiddelbart ser ud, som om der er sket en stigning i indbyggertallet, så var der alligevel 453 færre personer i kommunen i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal. Det er normalt, at indbyggertallet falder i 2. kvartal, men faldet er større end i de foregående år, hvilket primært skyldes en højere nettofraflytning. 2539 flyttede fra kommunen i 2. kvartal, mens 2007 flyttede til, hvilket giver en nettofraflytning på 532 personer. Den største nettofraflytning var i aldersgruppen 25-39 år, så der var først og fremmest tale om børnefamilier. Det betød, at der også var en nettofraflytning i aldersgruppen 0-14 år. Derimod var der tale om en nettotilflytning på 98 personer i aldersgruppen 15-24 år. Statistikken viser også, at der i 2. kvartal blev født 479 børn, mens der døde 400.