Løkken

Stigruppen i Vrå smøger ærmerne op

Kommunalt tilskud på 51.000 kr. til ”15 km livskvalitet”

VRÅ:Stigruppen i Vrå kan godt begynde at trække i arbejdstøjet, for alle tilladelser og tilskud er nu på plads. ”15 km livskvalitet” er navnet på stiprojektet, der støttes dels af Løkken-Vrå Kommune og dels af EUs Leader+program. Stiprojektet skal munde ud i etableringen af 2,5 km natursti mellem Vrå og Em og desuden skal der ske forbedringer på de eksisterende 12 km stisystem i Vrå by. Primitivt, men tørskoet Den nye sti kommer til at gå over Tuekæret, og det bliver en primitiv, trampet sti uden særlig belægning. Arbejdsgruppen vil dog lægge nogle gangbroer ud, så vandrerne kan komme tørskoet over grøfter og vandløb. - Der er i forvejen en lille lokal sti derude langs grøften, men der er ikke lavet noget officielt på stien endnu, fortæller Peter Have fra stigruppen. Stigruppen vil også plante frugttræer og opstille info-tavler samt udgive en stifolder, der anviser en ”bjesksti” som man kan følge og indsamle ingredienserne til at fremstille sin egen bjesk. Alt det praktiske arbejde tager stigruppen sig selv af, og det gælder også den fremtidige vedligeholdelse af den nye sti over Tuekæret. Idékonkurrence Projektet har et budget på 128.000 kr., hvoraf Leader+ og Løkken-Vrå Kommune hver bidrager med 51.000 kr. Stigruppens frivillige arbejde ansættes til en værdi af 26.000 kr. Stiprojektet udsprang af en idékonkurrence som Vrå Beboer- og Erhvervsforening udskrev i 2001. Der indkom 158 idéer og forslag til at gøre Vrå til et endnu bedre sted at bo. Vinderforslaget fra idé konkurrencen er forlængst realiseret: Det var seniorboligerne ved Vrå Højskole.