EMNER

- Stik imod borgerlige værdier

AALBORG:Det er utilstedeligt - og langt fra borgerlige-liberale værdier - når justitsminister Lars Barfoed (K) forsøger at undgå statslig erstatning til de borgere, som er påført et økonomisk tab på grund af statens statens stærkt forsinkede digitalisering af tinglysningen. Det mener den nordjyske Venstre-folktingskandidat Kristian Andersen, Aalborg. - Undertiden kniber det for den borgerlige regering at føre borgerlig politik – endsige at leve op til almindelige borgerlige-liberale dyder, siger Kristian Andersen. - Det er skandalen om statens omlægning af tinglysningen et tydeligt eksempel på. Naturligvis er det en god ide, at regeringen vil gennemføre en digitalisering af tinglysningen. Men når omlægningen ikke er på plads, tinglysningen forsinkes månedsvis – og borgerne taber penge på det – er det fuldstændig utilstedeligt, at justitsministeren med alle mulige krumspring forsøger at undgå borgernes krav på erstatning for det tab, de har lidt, siger Kristian Andersen.