Hospitaler

Stil flytning i bero

Skulle der være medlemmer af Regionsrådet, som stadig mangler argumenter for at opgive milliardbyggeriet af et nyt sygehus i Hobro, kan de måske have udbytte af at lytte til den lokale sygehusdirektør Christen Lyhne, administrativt daglig ansvarlig for sygehusene i Hobro og Farsø.

I den seneste udgave af Sygehus Himmerland personaleblad, “Indsigt & Udsyn”, påpeger Chresten Lyhne den usikkerhed, der vil være hos medarbejderne, indtil deres fremtid ligger fast. Lyhne tager udgangspunkt i konklusionerne fra regeringens ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget. Altså at sygehuset i Hobro skal lukkes, og at der skal bygges lidt i Farsø. “Hvis dette gennemføres, er der tale om en kovending i forhold til den strukturplan, vi arbejder efter i regionen – og kovendinger skaber ofte usikkerhed, hvilket ikke gør det lettere at rekruttere nye medarbejdere” skriver sygehusdirektøren. Det er indlysende! Sådan er det på enhver arbejdsplads. Usikkerhed har personalet i Farsø også erfaring med. Sygehusdirektørens indsigt i personalepleje er slet ikke så ringe. Det kniber åbenbart mere med hans politiske fornemmelser. Senere i sit indlæg i personalebladet skriver han nemlig: “Desuden er det vanskeligt at se, hvordan de sygehusopgaver, der skal løftes i den sydlige del af regionen, kan varetages på én matrikel – ganske vist med en mindre tilbygning.” Sygehusdirektøren i Himmerland sætter med andre ord spørgsmålstegn ved kvaliteten af den rådgivning, som landets mest anerkendte eksperter har givet regeringen. Jeg drister mig til at foreslå: Så længe at der ikke er truffet endelig afgørelse om fremtiden for sygehusene i Hobro og Farsø, sætter Chresten Lyhne sin strukturplan på “venteliste”. Altså: stil den stadige flytning af funktioner fra Farsø til Hobro i bero. Indtil en langsigtet og - forhåbentlig fornuftpræget - plan ligger klar.