EMNER

Stil langt større krav

Dårligt arbejdsmiljø er én af vor tids alvorligste trusler mod menneskers liv og helbred. 2 millioner døde, 270 millioner, der kommer ud for en arbejdsulykke, og 160 millioner, der bliver syge af arbejdet. Det taler sit tydelige sprog. De største arbejdsmiljøproblemer finder vi i den 3. verden, men også herhjemme er der store problemer med arbejdsmiljøet. 50.000 arbejdsulykker og 14.000 anmeldte erhvervssygdomme er et slag for dem, der bliver ramt. Også for samfundet har det alvorlige følger. Det anslås, at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet 25. milliarder kr. om året, og hver dag er der 60.000 syge pga. dårligt arbejdsmiljø. Derfor er det beskæmmende at se VK-regeringens nedskæringer på indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Det koster menneskeliv og invalidering for alt for mange mennesker. Søren Søndergaard folketingsmedlem (Enhedslisten), arbejdsmarkedsordfører