Jammerbugt

Stil skulpturen i Anlægget

UDSMYKNING:Omkring stenskulpturen "Sorte Diabas": Jeg er af samme mening som dem, der mener, at den aldrig skulle have været købt. I en tid, hvor der må skæres ned på så meget andet her i kommunen, virker det provokerende, at handelsstanden køber noget så dyrt og stort. Nu, den er købt, skal den jo så anbringes et sted. Uanset, hvor på krotorvet, den anbringes, vil den virke malplaceret, dominerende stor, grov og truende. Men! Kunne der ikke findes en plads i anlægget, hvor den kunne stilles med store træer som baggrund og den grønne plæne som forgrund i højde med cementfundamentets overflade, og så et bed med lav, tæt bevoksingen lige omkring? Det ville så virke, som om den lige var vokset op af jordens skød, og den ville blive naturligt dekorativ og interessant. Især hvis der gives mulighed for, at offentligheden kunne gå helt hen til den og røre ved den. Her havde jeg tænkt mig en smal sti i hvert hjørne gennem bedet med lav, tæt bevoksning rundt om skulpturen.