Stil større krav til forældre

Det tragiske mord i Aalborg Vest har betydet, at der har været sat lup på, hvordan og hvorfor det kunne komme så vidt. Det er nu kommet frem, at kommunen var advaret før drabet.

Flere pædagoger, læreres og forældres underretninger er blevet overhørt. Hvorfor dette er sket, får vi ikke som borgere oplysninger om, fordi der er tavshedspligt i den konkrete sag. Ind imellem skal der særdeles meget til, før det kommunale system vågner op, men nu er det sket bl.a. på baggrund af en skoleleder, Svend Løntofts reaktioner. Der skal nu gribes hurtigere og hårdere ind over for gadebørnene. Det er socialudvalg enig om. Socialrådmand Mai-Britt Iversen erkender, at kommunen har snorksovet, men nu skal der mandsopdækkes, og der skal erfarne socialrådgivere ind over. I den forbindelse tror jeg, at det er rigtig godt, at Aalborg Kommunes familie- og socialudvalg har godkendt planerne om at sammenlægge de to lokalområder i Centrum og Vestbyen. Dette vil uden tvivl give mere koordineret styrke til at løse de svære familiesager. Forhåbentlig vil der også ske en styrkelse af samarbejdet med f.eks. skoleforvaltningen, så der kan iværksættes en ordentlig indsats, for at få de 120 skoleelever, der er droppet ud af skolen, tilbage igen. Men - det helt afgørende, på længere sigt, bliver hvordan man får intensiveret arbejdet med småbørnsfamilierne, hvis man skal undgå, at endnu flere ryger i kategorien voldsomt utilpasset. Der bør være forstærket krav om at lytte til dagplejeres, pædagogers og sundhedsplejerskers underretninger. Det er ikke værdigt, at man lukker øjnene og lader børn vokse op i misbrugsfamilier. Der skal stilles krav til forældrene om f.eks. afvænning eller antabus. Ellers er det tvangsfjernelse. Det vil også være hensigtsmæssigt med kurser i forældrekundskab, som man bl.a. kender det fra Sverige. Det at opdrage et barn, er ikke noget, man bare kan. Det er svært for mange, og specielt selvfølgelig, hvis man selv som forælder har haft en fortvivlet opvækst med druk, vold, narko og psykisk og fysisk omsorgssvigt. Det er godt, at politikerne nu er på mærkerne omkring de store børn og unge, men jeg glæder mig til høre mere om tiltag for småbørnsområdet.

Forsiden