Stil større krav til ledelse

Hvorfor alle de forsøg på start af en debat om ledelsesniveauet i den offentlige sektor?

De, der kender min baggrund, vil sikkert mene, at det er, fordi jeg selv er blevet afskediget i Aalborg Kommune efter et længerevarende sygefravær. Det er også sandt! Dels fordi at jeg finder afskedigelsen begrundet i inkompetence i ledelsen, og under alle omstændigheder var mit sygefravær indirekte forårsaget af dette. Da jeg har mistet mit job og indkomst grundlag, kræver min selvrespekt, at jeg gør en indsats, omend beskeden, for, at forholdende må blive bedre. Det er med gru, jeg oplever politiske partier springe på den umiddelbare lette løsning, nemlig bedre løn til de lavest lønnede i sundheds og plejesektoren. Efter 25 år ansat i den sektor er det min påstand, at set på den samlede service, der ydes for nuværende lønkroner i sektoren, er der ikke udbetalt for lidt. Hvorfor så al denne ballade for at få mere i løn? Der er flere årsager hertil. Enkelte medarbejdere yder virkeligt en kanon indsats og formår at udvikle deres kompetence, og er naturligvis harm over ikke at blive honoreret for dette. Andre, vel nok et flertal, er også frustrerede og føler, at de gør alt, hvad der kræves af dem, men er ofre for inkompetent ledelse i stor stil. Arbejdet er ikke professionelt tilrettelagt og organiseret, og uddelegering af kompetence gives og tages destruktivt i dette organisationskaos. Tænk blot på hjemmeplejen, hvor brugeren af det offentlige ofte må affinde sig med mange skiftende plejepersoner, men hos det private firma stort set kan beholde samme hjælper. Aflysninger af hjælp i hjemmet er hyppigt forekommende og medarbejderne render fra ”Herodes til Pilatus” i et uorganiseret kaos. Naturligvis yder de også alt hvad de kan. Der mangler politisk vilje til at gå ind i den offentlige organisation og få luget ud i et dyrt og ofte ukvalificeret leder- og embedsmands korps. Stil nogle krav til kvalitet i organisering og ledelse og ikke mindst noget ansvar i forhold til opgaveløsningerne. Sørg for at der et ordentligt lønniveau, som tiltrækker dygtige medarbejdere og ledere. Det er absolut ikke en selvfølge, at alle der i dag kalder sig leder, kan udfylde pladsen, når politikkerne begynder at stille krav om kvalitet for skattekronerne. På skolebænken med dem, der er egnede, og resten henvises til de job, hvor deres kompetence rækker. Først herefter er der belæg for at tale om væsentlige lønstigninger.