Stilen gør det ikke alene

Europa-Parlamentets plenarsamling i Strasbourg blev indledt af formanden Josep Borrell, som mindede om, at 10. december var 60-årsdagen for FN's Menneskerettighedserklæring.

Ikke desto mindre anslår Amnesty International, at der på verdensplan i 2004 blev afsagt 7400 dødsdomme og mindst 3800 mennesker blev henrettet. Fire stater, nemlig Kina, Iran, Vietnam og USA gennemfører ca. 85 pct. af disse henrettelser. Dagsordenen var som vanligt fyldt til bristepunktet med sager, hvor jeg vil nævne nogle stykker. AT EUROPA-Parlamentet går ind for batterier uden giftige tungmetaller stod klart efter anden behandling af Batteridirektivet. Målet med direktivet er at indsamle og genanvende alle brugte batterier og akkumulatorer på det europæiske marked, samt udfase brugen af tungmetaller i batterier. Også her indtager Parlamentet en mere miljøvenlig linie end Rådet. I 2002 blev der solgt 158.270 ton transportable batterier og 189.490 ton batterier og akkumulatorer til industri formål. Europa-Parlamentet ønsker at gøre producenterne ansvarlige for omkostningerne ved indsamling, behandling og genvinding og miljøvenlig bortskaffelse af historisk affald. FINANSRAMMEN for perioden 2007-2013 var til livlig debat, da Parlamentet forberedte det europæiske topmøde 15-16. december i Bruxelles. Der var meget hård kritik af det britiske formandskab og deres usolidariske udspil. Der er stor undren over hvor lidt, der faktisk er blevet besluttet, siden premierminister Tony Blair holdt sin store tale i Parlamentet i juni. Som nogen sagde: "Stilen gør det ikke alene". Nu skal der træffes beslutninger. Den britiske rabat står i vejen, også fordi det er de store medlemsstater, der kræver ind, uden de er villige til at betale. Det forslag, der er fremlagt af det britiske formandskab er så utilstrækkeligt, at det vil være bedre at arbejde med årlige budgetter, som bliver tilfældet, hvis ikke det lykkes at opnå en aftale. Med henvisning til den britiske rabat sagde den lettiske budgetkommissær ironisk, at det var lykkes briterne at forene Europa - imod dem selv. SAKHAROV-PRISEN blev uddelt til "Kvinder i hvidt" fra Cuba, som ikke selv mødte op til prisoverrækkelse fordi de havde fået udrejseforbud. Blanca Reyes, som lever i eksil i Madrid, modtog prisen på deres vegne. Advokat Hanwa Ibrahim, som forsvarer mennesker, der er blevet dømt til stening i henhold til muslimske sharia- lovgivning fik ligeledes prisen. Sidste prismodtager var "Journalister uden grænser", repræsenteret ved Robert Menord. Den frie presse er en forudsætning for et demokrati. Det er ytringsfrihed der adskiller frihed fra tyranni. Alle modtagerne var særdeles velvalgte, lige såvel som en række kandidater, der ikke fik Sakharov-prisen også var det. Jeg var inviteret til møde og middag med den tidligere premierminister Shimon Peres. Det var historiske vingesus at møde Peres og høre ham tale om Israel og især hans tanker om Israel og Palæstina. En ukuelig styrke og tro på fremtiden og freden var den røde tråd. Peres var allerede politisk aktiv tilbage i 1964, hvor jeg var løjtnant i den danske FN-styrke i GAZA-striben. MED DENNE sidste dagbog inden jul vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske læserne en glædelig jul og godt nytår, og tak for de mange henvendelser jeg har fået i årets løb. Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem af Europa-parlamentet (V).