Lokalpolitik

Stilfærdigt borgermøde om Hals Nord

GANDRUP:Set i lyset af, at det første borgermøde i januar om byudviklingen af Hals Nord var et tilløbsstykke med stor debat, så var det andet borgermøde meget stilfærdigt. Borgermødet var lagt på rådhuset i Gandrup og 23 borgere var mødt op foruden en del byrådspolitikere. Grunden til, at det blev holdt i Gandrup skyldtes to ting. For det første er der eksamen på Hals Skole, og for det andet er der stor travlhed på rådhuset, hvor man ikke kunne finde kræfterne til at ”rykke ud” af huset. Efter det første borgermøde blev der nedsat en dialoggruppe med de pårørte lodsejere, og planen er rettet til herefter. Der var ingen direkte kommentarer til den nye plan fra deltagerne. Borgmester Bent Sørensen (A) oplyste, at Sammenlægningsudvalget har fastholdt lokalplanen for Metalsmelteriet, hvor der oprindeligt var ønsket boliger, og hvis der sker ændringer, er det det man ønsker området brugt til. Den nye plan skal ses i to trin. Rammeområder, hvor man typisk taler om udvikling op til 12 år, samt perspektivperioden, der ligger længere ude i fremtiden. På et punkt har kommunen dog været nødt til at handle hurtigt ved at lave en særskilt lokalplan. Der findes nemlig ikke én eneste byggegrund i Hals by, hvorfor området ved de gamle minkfarme ud til Ulstedvej er udlagt til boligområde.