EMNER

Stilhed før sporarbejdestorm

Om få uger er det slut med at krydse banen over Ardens hovedgade i bil

ARDEN:Der er så stille omkring stationen i Arden sådan en hverdagsformiddag. Netop nu. Thi, fristen for nye og undertiden forstyrrende forandringer i midtbybilledet er stakket. Forude venter stationsbyggeriet og flytning af de to banespor, som støjmæssigt kulminerer i bededagsferien. Her flyttes spor-1, som betjener sydgående tog. Senere etableres perroner og gangtunneller. Men allerede om et par uger ændrer midtbyen - igen - karakter. Da vil det ikke længere være muligt for bilister at krydse sporet på Vestergade/Østergade. Formelt nedlægger Banestyrelsen ganske vist først overkørslen i uge 17. Men inden da skal Himmerlands Elforsyning og Arden Kraftvarmeværk have flyttet de ledninger, som ligger temmelig skidt i forhold til det undergravende tunnelarbejde. Ledningsarbejdet går formentlig i gang i uge 10 eller uge 11 og vil udelukke krydsende bilister. Hvorimod man indtil cirka 19. april stadig kan krydse sporet gennem byens hovedgade til fods eller eventuelt trække over med en cykel. Sporene skal flyttes Lige nu bringer entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S sig i position til at udføre Banestyrelsens 13 millioner kroners opgave, som alt i alt vil strække sig over de næste otte-ni måneder. Firmaets folk har i denne uge etableret sig med skurvogne på godsterrænet. Snart begynder man at opbygge et stort depot med skærver og sand med henblik på at anlægge den ny sporkasse til spor-2, som betjener de nordgående tog. Sporkassen er det fundament af stabilt grus og skærver, hvorpå hele skinnelegemet hviler. Det nye spor-2 kommer til at ligge op mod 40 centimeter længere mod øst. Og yderligere mod øst anlægges så den perron, som betjener passagerer til det nordgående tog. Med andre ord er det snart slut med at stige af og på fra en perron mellem de to togspor. Østperronen tages dog nylig i brug 25. oktober, så i et halvt års op til det tidspunkt etablerer Per Aarsleffs folk en midlertidig perron cirka ud for lagerbygningen med Arden Billard Klubs lokaler. Sporflytningerne kommer til at ske i to arbejdsprocesser. Spor-1 tages i ét voldsomt hug i bededagsferien, hvor al togkørsel afbrydes fra 6. til 10. maj og erstattes med buskørsel. Her arbejder Per Aarsleffs folk i døgndrift og i toholdsskift. Hvorimod flytningen af spor-2 udelukkende klares om natten af hensyn til togtrafikken. Så kan Banestyrelsen dirigere alle tog over på spor-1. Styrelsen har sat 25 nætter af til at løse opgaven. Opgaven overvåges af en banevagt i selvlysende dragt, som er forsynet med et kraftigt tudehorn til at advare arbejdsfolkene mod tog.