EMNER

Stilhed før stormen?

Efter en periode med en lind strøm af dommedagsprofetier og dårlige nyheder har den forløbne uge bragt ro omkring begivenhederne på de finansielle markeder. Sidste fredags aktion fra den amerikanske centralbank (sænkning af diskonto-renten med 0,50 procent), har bevirket en modreaktion og har givet markedet en positiv stemning. Det hjemlige aktieindeks for de tyve mest omsatte virksomheder, OMXC20, er således i den seneste uge steget med over fem procent og nærmer sig niveauer fra før krisen. Valutamarkedet er også påvirket, hvor de såkaldte ’carry-valutaer’, igen er blevet attraktive, og nærmer sig niveauer fra før den værste del af kreditkrisen. Restitutionsperiode? Men er dette blot stilhed før stormen på de finansielle markeder? Er dette blot en restitutionsperiode, hvor markedet skaffer sig selv et overblik, og krisen så for alvor bryder igennem? En stor del af det finansielle marked har fortsat problemer med at refinansiere lån, og generelt er det fortsat dyrt at ’låne’ penge. Der dukker fortsat nyheder op omkring amerikanske sub-prime lån i europæiske og asiatiske banker. Og sidst er der fortsat en signifikant risiko for, at den amerikanske økonomi kan falde i recession. Krisen ikke ubegrundet Der er argumenter, der taler for, at en kreditkrise i et eller andet omfang er psykologisk funderet. Og langt hen af vejen er de fundamentale forhold i Verdensøkonomien fortsat uberørte. Dog har der gennem en længere periode været en række uholdbare forhold der har gjort sig gældende, hvor den største synder har været det amerikanske boligmarked. Krisen har haft sin grund i disse forhold og er derfor ikke ubegrundet. Krisens omfang er derfor heller ikke uvæsentlig. Det globale omfang af kreditkrisen gør, at stødene i krisen bliver absorberet globalt. Dog giver det også en risiko for, at Verdensøkonomien bliver ramt, og derfor er det vigtigt at erkende, at krisen kan skifte kadence og derved blusse op igen. Sidst er det amerikanske boligmarked fortsat svækket, og nøgletal viser ikke tydelige forbedringer. Fremtiden er derfor fortsat usikker, om end risikoen for et finansielt krak er reduceret. Renten ned - i USA Den kommende uge byder på vigtige nøgletal både fra både eurozonen og USA. I Europa er det tysklands Ifo indeks, (7500 virksomheders forventninger til den økonomiske udvikling) der står øverst på dagsordenen. Indekset overraskede i sidste måned negativt. Vi forventer, at indekset, igen, vil overraske negativt, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at økonomien er på vej ud af sin højkonjunktur, det er mere en indikation af, at indekset i en lang periode har været historisk højt. I USA offentliggøres PCE og kerne-PCE tal, der er det inflationsmål den amerikanske centralbank ser som ledende for økonomiens inflationsudvikling. Den amerikanske pengepolitik har dog i den seneste tid været dikteret af en stigende usikkerhed som følge af situationen på det amerikanske boligmarked og mere generelt usikkerheden i det finansielle system. Vi forventer derfor, at den amerikanske centralbank vil fremskynde nedsættelsen af styringsrenten til september, hvor vi forventer en rentenedsættelse på 0,25 procentpoint. Et kraftigt stigende kerne-PCE tal kan dog midlertidigt medføre større usikkerhed om denne beslutning.