Stille, børnene læser

Nr. Uttrup Skole har succes med 20 minutters anderledes skoledag. De fleste læser.

Både børn og voksne har bemærket det. Der er meget stille på Nr. Uttrup Skole om morgenen. Her har man siden august haft en anderledes start på skoledagen. I de fleste klasser læses der, og der er positive tilkendegivelser fra både lærere og elever. Børnene er blevet bedre til at læse. - Måske er resultatet mikroskopisk for 9. klasserne, som forlader os til sommer, men det vil være mærkbart om syv-ni år. Vi tror på det lange seje træk, siger skoleleder Orla Juul-Pedersen. Han tror på, at arbejdet får lov til at fortsætte også næste skoleår. Det vil der blive taget stilling til på pædagogisk råds møde i næste måned. - Og skolebestyrelsen har svært ved at få armene ned efter de foreløbige resultater. - Udlånet på biblioteket har aldrig været så højt som nu. Børnene er blevet flittige lånere. - En elev har ligefrem fortalt, at hun i stedet for at se tv kunne finde på at læse en bog, hvis hun kedede sig om eftermiddagen. Noget rigtig godt Det hele begyndte med en snak om, at hvis man skulle gøre noget rigtigt godt for børnene, så var det, at de kom til at læse godt. Det sker i en tid, hvor man på landsplan regner med, at 16-17 pct. går ud af skolen uden at kunne læse. Af erfaring ved man i Nr. Uttrup, at drengene på mellemtrinnet står af, når det gælder læsning i større sammenhæng. De læser lidt på computeren eller mobilen. Desuden har man også erkendt, at man umuligt kan nå at give børnene de gode rutiner i skoletiden til at kunne klare læseprøverne. Børnene testes gennem hele skoleforløbet både via de nationale test og skolens egne. - Børnene læsetestes første gang i 2. klasse, fortæller viceskoleleder Søren Madsen. - Uanset, hvor man bevæger sig, er man afhængig af at kunne læse. Det gælder alt lige fra offentlige skrivelser til tekst-tv, siger Orla Juul-Pedersen. Finansieringen Han fortæller videre, at man derfor besluttede at lægge beslag på de første 20 minutter af hver skoledag. Det har så været op til afdelingerne at finde ud af, hvad der skulle fyldes på. Det er løst på forskellig vis. I indskolingen, 0.-3. klasse, er der morgensamling om mandagen. To dage er afsat til motion, måske en løbetur rundt om skolen, mens to dage går med læsning. I mellemgruppen for 4.-6. klasse læser man primært, men aktiviteterne er også årstidsbestemt. I efteråret var der motion på programmet, og i december havde man en aftale med organisten om en gang om ugen at komme over i kirken og synge. I 7.-9. klasse læses der hver eneste morgen - både skønlitteratur, faglitteratur og sprog.De 20 minutter hentes hjem i løbet af formiddagen ved at tage fem minutter af hver lektion. Det er det, man kalder finansieringen. Læsning er nu blevet alle læreres ansvar. Skoleleder Orla Juul-Pedersen fortæller således om, hvordan man med spænding imødeså, hvordan fysiklæreren klarede udfordringen en morgen med fysik i første time. - Jo, på vej til skole havde læreren lige snuppet 20 gratisaviser fra et stativ i byen. Der var én avis til hver. Opgaven bestod i, at eleverne alle skulle læse en bestemt artikel og gerne flere. Mens de læste, gik læreren stille rundt og fandt ting frem til dagens fysikundervisning.