Vandforsyning

Stille løber vandet i Strandby

Dæmpet interesse for vandværket med den store betydning for sundhed

STRANDBY:- Det har været et stille år, kunne formand Mikael Lund berette for tre af sine fire bestyrelses medlemmer, da der var generalforsamling i Strandby Vandværk. Der var nemlig ikke yderligere fremmødte. Der er åbenbart slet ingen interesse for byens vand og vandværk. Formanden kunne fortælle, at der i løbet af året er udskiftet et filter. Desuden er ledningsnettet blevet gennemskyllet, da der blev målt nogle få ufarlige kolibakterier, der efter denne behandling blev fjernet. Af de 17.323 kubikmeter vand, der er pumpet, havde værket et spild på 0,9 pct. Efter nytår har Strandby Vandværk hentet aflæsningstallene hjem via forbrugernes indberetninger til kommunen. Det gør det lettere for forbrugerne, som kun skal indberette tallene et sted, og det gør det også lettere for vandværksbestyrelsen, da de får alle tallene samlet. Efter at man er gået over til denne fremgangsmåde, vil man i stedet i løbet af året lave nogle stikprøveaflæsninger rundt om ved de forskellige husstande, så man gennem årene kan få checket de fleste af målerne. Kasserer Anne Bente Andersen gennemgik de to regnskaber. Strandby-Risgaard Vandværk, der står for levering af vandet til de to vandforsyninger i Strandby og Risgaarde, kom ud af året med et underskud på knap 14.000 kroner før afskrivning, hvilket skyldtes den store koliforurening, man havde omkring årsskiftet 2001-2002 på vandværket. Det kom til at koste omkring 35.000 kroner at få denne sag klaret. Samtidig har de to vandforsyninger brugt mindre vand, som gav knap 20.000 kroner mindre i indtægt end året før. Regnskabet for Strandby Vandforsyning, der står for levering af vand til husstandene i Strandby og Myrhøj, viste en tilbagegang i indtægter på knap 29.000 kroner. Udgifterne havde også en tilbagegang, så slutresultatet var alligevel positivt med et overskud før afskrivning på godt 91.000 kroner. Der var genvalg til kasser Anne Bente Andersen og PR-mand Erik Hansen, mens der var nyvalg til Henning Elholm, Myrhøj. Der blev tillige valgt ny billagskontrollant, Anne Marie Nørtoft Nielsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Mikael Lund som formand, næstformand Tonny Østergaard, kasserer Anne Bente Andersen, sekretær Henning Elholm, og PR-mand Erik Hansen.