Redningsvæsen

Stille og roligt år for Falck sluttede med travlhed

44 brand-udkald fra Falck i Hirtshals i 2002

HIRTSHALS:41 udkald til Falckstationen i Hirtshals. Det var det tal beredskabschef Mogens Pedersen brugte, da han tirsdag formiddag gjorde status ved den traditionelle nytårsparade på stationen i Søndergade. Inden året var omme var tallet imidlertid vokset til 44. - Vi havde en meget travl nytårsnat. Alting var meget tørt. Det - kombineret med voldsomt meget nytårsfyrværkeri - gjorde, at der opstod megen ild rundt forskellige steder, dog uden at det udviklede sig til noget stort, fortæller stationsleder Kaj Ø. Pedersen. Ialt syv gange i løbet af natten var brandfolkene afsted. Tre gange før midnat og fire gange efter midnat. Klokken 02.47 kørte brandbilerne i garage for sidste gang, så fra midnat og frem var det en varm og hektisk tjans at være brandmand på vagt i Hirtshals nytårsnat. Beskæringer Ved nytårsparaden var det især de nye dimensioneringsregler, der fik kommentarer. Dels fra Falcks redningsdirektør Allan Søgaard Larsen. Hans nytårsbudskab blev på paraden for de 34 deltagere læst op af stationsleder Kaj Ø. Pedersen. - Det nye beredskabsforlig betyder, at kommunerne nu kan reducere bemandingen i Danmarks brandberedskab fra 7 brandfolk + 1 holdleder til 5 +1 ved førsteudrykninger. Det vil uundgåeligt medføre svækkelse af beredskabet. Lad os håbe at flest mulige kommuner bevarer den nuværende dimensionering, var budskabet fra redningsdirektøren. Lokale kommentarer Også Hirthals Kommunes beredskabschef Mogens Pedersen havde kommentarer til de nye bemandingsregler. - De nye regler er minimumsbestemmelser. Der er intet, der forhindrer kommunerne i at have et større beredskab. Kommunen skal dog selv betale omkostningerne ved et beredskab, der er større end minimumsberedskabet. Her i Hirtshals får de nye bestemmelser ikke virkning straks. Vi har en overenskomst med Falck frem til 1. januar 2005. Vores beredskabskommission skal senere tage stilling til, om kontrakten med Falck ønskes ændret eller om den skal køre som hidtil. Beredskabschefen filosoferede lidt over, at man i den undersøgelse, der ligger til grund for ændringerne peger på, at 84 procent af alle udkald kan klares af en førsteudrykning med mindre mandskab. - Jeg ved så ikke om man misbruger statistikken ved at påstå, at 16 procent af alle udkald med et reduceret mandskab fremover vil få alvorlige konsekvenser på skadestedet, spurgte Mogens Pedersen retorisk. Også borgmester Knud Størup var inde på reduceringerne i såvel brandberedskab som ambulancetjenesten. - Vi må se i øjnene at "trygheden" i disse år er under økonomisk pres. Jeg mener, at vi bør orientere borgerne meget grundigere, inden vi foretager sådanne ændringer. Der er jo tale om en tryghed i hverdagen for den enkelte. Og det er da muligt, at ændringerne ikke er serviceforringelser, men snarere effektiveseringer. Men vi bør altså fortælle, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Information om den slags er særdeles væsentlig for den enkelte borger. Vi lever i et rigt samfund, og selvom der kan være pres på økonomien, kan man med god grund spørge, om det er "trygheden", der skal spares på, sagde Knud Størup bl.a. Roligt år Stationsleder Kaj Ø. Pedersen takkede brandmændenes koner for, at Falck måtte lægge beslag på deres mænd. Betegnede år 2002 som et stille og roligt år og nævnte, at mandskabet på stationen havde kåret Jan Andersson som årets kammerat. - Jan Andersson siger nemlig aldrig nej, når han bliver bedt om noget, fortalte Kaj Ø. Pedersen. Foruden de 17 brandmænd , der er tilknyttet stationen i Søndergade, deltog deres hustruer, borgmester Knud Størup, stationsleder på politistationen i Svinget Ole Thomsen, beredskabschef Mogens Pedersen og formand for Teknik- og miljøudvalget Mogens Bjerre i nytårsparaden på Falckstationen i Hirtshals.